Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

Dłuższy urlop po uzupełnieniu dokumentów

Data dodania: 16.11.2017

Dłuższy urlop po uzupełnieniu dokumentów

Prawo do urlopu wypoczynkowego oraz jego wymiar są bezpośrednio powiązane z kryterium stażowym. Długość urlopowego wypoczynku zależy od posiadanego przez pracownika okresu pracy i tzw. okresów zaliczalnych. Osiągnięcie określonego w prawie pracy pułapu stażowego obliguje pracodawcę do podwyższenia wymiaru urlopu i to nawet wtedy, gdy udokumentowanie stażu urlopowego nastąpiło z opóźnieniem.

Pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego, którego wymiar zależy w pierwszej kolejności od dotychczasowych okresów zatrudnienia. Przy stażu pracy poniżej 10 lat wymiar urlopu wynosi 20 dni, a po osiągnięciu co najmniej 10-letniego okresu zatrudnienia wzrasta do 26 dni (art. 154 K.p.).

Staż urlopowy, na który składają się przede wszystkim okresy zatrudnienia w ramach stosunku pracy, może być powiększony o tzw. okresy zaliczalne, tj. okresy, które są uwzględniane w stażu pracy ustalanym dla potrzeb urlopowych na mocy przepisów Kodeksu pracy lub ustaw odrębnych. Do najczęściej spotykanych okresów zaliczalnych należą okresy pobierania nauki (w zakresie czasowym ustalonym w art. 155 K.p.), służby wojskowej czy pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Do stażu urlopowego wlicza się również okres zatrudnienia w zakładzie pracy, który został przejęty przez pracodawcę na zasadach określonych w art. 231 K.p. lub na mocy innego następstwa prawnego. Dalej...

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP