Polecamy
Małgorzata Kowalska 32,00 PLN 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Bibliotekarstwo polskie u progu odzyskania niepodległości: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 1917-2017

Data dodania: 24.11.2017

Bibliotekarstwo polskie u progu odzyskania niepodległości:  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 1917-2017

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Fundacja Historia i Kultura zapraszają na seminarium z cyklu „Czytanie łączy pokolenia” pt. „Bibliotekarstwo polskie u progu odzyskania niepodległości: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 1917 - 2017”.

W programie:

  • Hanna Łaskarzewska Z biegiem lat, z biegiem dni.... Bibliotekarstwo, bibliotekarze, Związek Bibliotekarzy Polskich w latach 1917-1939
  • Prof. Jadwiga Konieczna "Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: przeszłość i teraźniejszość 1917-2017”. Czy można na 450 stronach odtworzyć stuletnie dzieje organizacji polskich bibliotekarzy?

Spotkanie prowadzi Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Seminarium odbędzie się 1 grudnia 2017 r. (piątek), w godz. od 10.00 – 11.00, Sala Kinowa Zamku Królewskiego w Warszawie.

Zapraszamy na stoisko SBP nr 50 gdzie będą dostępne publikacje historyczne wydane przez SBP i biblioteki.   

O seminarium:

Z okazji jubileuszu 100-lecia swojej działalności Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wydało obszerną monografię pod redakcją naukową prof. Jadwigi Koniecznej pt. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: przeszłość i teraźniejszość 1917-2017. Jest to pierwsze tego rodzaju opracowanie ukazujące organizację polskich bibliotekarzy w perspektywie historycznej.

W przededniu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości chcemy przypomnieć znaczenie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dla organizowania nowoczesnego bibliotekarstwa w okresie II Rzeczypospolitej i budowania po latach zaborów tożsamości politycznej, społecznej i kulturalnej społeczeństwa. Także w okresie powojennym SBP wpisuje się w burzliwą historię tworzenia nowoczesnego bibliotekarstwa i wspierania aspiracji kulturowych i społecznych pokoleń Polaków.

O prelegentach:

  • Prof. dr hab. Jadwiga Konieczna, bibliolog, bibliotekoznawca, historyk książki i bibliotek, w latach 2010-2015 kierownik Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, autorka wielu monografii i artykułów poświęconych, m. innymi, książce i bibliotekom w Łodzi, problemom książki w okresie zaborów. Jest inicjatorką i redaktorką naukową wydanej przez SBP w roku 2017 monografii pt. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich: przeszłość i teraźniejszość 1917-2017, w której znacząca część rozdziałów dotyczących okresu 1945-2017 jest jej autorstwa.
  • Hanna Łaskarzewska, historyk książki i bibliotek, w latach 1990-2009 kierowała w Bibliotece Narodowej pracownią Dokumentacji Księgozbiorów Historycznych. Prowadzi prace związane z rejestracją księgozbiorów polskich w kraju i za granicą, historią bibliotekarstwa w okresie II Rzeczypospolitej i losami polskich bibliotek podczas I i II wojny światowej (w tym emigracyjnych), historią rewindykacji polskich księgozbiorów, m. innymi w świetle postanowień Traktatu Ryskiego. Jest autorką wielu publikacji, artykułów, scenariuszy wystaw, a także, m. innymi, współautorką (z A. Mężyńskim) pionierskiej pracy Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945. Wybór dokumentów źródłowych (2003).

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP