Polecamy
Jolanta Różacka 8,00 PLN

Zapraszamy do zamówienia Plakatu Tygodnia Bibliotek 2020 w wersji drukowanej o wymiarach 47x68 cm.... więcej >

Konkurs literacki dla dzieci i młodzieży w Kędzierzynie-Koźlu

Data dodania: 05.04.2011

REGULAMIN

Przedmiotem konkursu jest poezja i proza ze szczególnym uwzględnieniem tematyki własnego otoczenia, jego rzeczywistości, obyczajowości, specyfiki środowiska,  tradycji i dziedzictwa kulturowego. Mile widziane będą prace ukazujące walory przyrodnicze  miejsca w którym żyjemy. Wszystkie prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie – Koźlu.

WARUNKI KONKURSU

Przesłanie pod adresem organizatorów od 5 do 10 utworów poetyckich lub prozy (do 10 stron format A4  lub starannego rękopisu).

Prace podpisane imieniem i nazwiskiem z podaniem adresu, wieku i nazwy szkoły należy dostarczyć do MBP (Rynek 3) w nieprzekraczalnym terminie do 22  kwietnia 2011 r.

Utwory oceni Jury w składzie : Marta Fox, autorka powieści i opowiadań dla młodzieży i Karolina Kusek, poetka, autorka lirycznych wierszy dla dzieci. Nadesłane utwory Jury oceniw dwóch kategoriach: poezji i prozy w następujących grupach wiekowych:
 

  • do 12 lat
  • od 13 do 15 lat
  • od 16 do 18  roku życia


NAGRODY

Najlepsi  autorzy otrzymają cenne książki.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w czasie tegorocznych DNI LITERATURY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.

Dla laureatów konkursu  - jesienią - zorganizowane zostaną warsztaty MOJA WŁASNA KSIĄŻKA z grafikiem, ilustratorem, redaktorem wydawnictwa, dotyczące  opracowania  graficznego i technicznego pokonkursowej antologii.

Książkę w której zamieszczone zostaną nagrodzone i wyróżnione utwory (wiersze i opowiadania)  planujemy wydać w IV kwartale 2011 roku lub na początku 2012 roku.

Nadesłała: Sylwia Żelezik


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP