Polecamy
85,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

"Śpiewajmy poezję" w Myślenicach

Autor: Biblioteka: Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach Województwo: małopolskie
Data dodania: 04.12.2017

Poezja dla wszystkich

I pisana i śpiewana

Kampania informacyjna…. Promocja w szkołach. Wykłady. Zajęcia warsztatowe. Napisane wiersze. Płyta nagrana w profesjonalnym studiu muzycznym. Koncert. I… jeszcze niemożliwa do określenia ilość pomysłów, które  z czasem - zapewne - przeobrażą się w kolejne działania.

To krótka, nie obejmująca wszelkich aspektów wydarzenia, metryczka projektu „Śpiewajmy poezję”. Przedsięwzięcia zrealizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Myślenicach, obliczonego na promocję poezji, integrację i animację lokalnego środowiska osób piszących. Projekt dofinansowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miejskiej Kraków oraz Województwa Małopolskiego.

Osnową projektu stanowił konkurs na wiersz. Poetom - amatorom zaproponowano wykłady i zajęcia warsztatowe. Wykłady „Czy poezji potrzebna muzyka?” poprowadził dr Marek Karwala z krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, a warsztaty „Starzy mistrzowie i nowe brzmienia” obrazujące rozmaite aspekty procesu twórczego Aleksandra Byrska, doktorantka Wydziału Polonistyki UJ. Skomponowanie muzyki (założono bowiem, że nagrodzony wiersza będzie zaśpiewany) powierzono zaś Robertowi Kasprzyckiemu.

Na ręce konkursowego jury nadesłano kilkaset wierszy, wiele godnych uwagi. Pierwsze miejsce przyznano Marcie Gruceli, drugie otrzymała Antonina Sebesta, trzecie Patrycja Stręk-Sitarz.

Projekt „Śpiewamy poezję” miał promować poezję, poszerzać wiedzę o literaturze. Zakładano, że ożywi miejscową społeczność. I wszystko to udało się zrealizować. Ale.. wypracowano też i dodatkową, „wartość dodana” konkurs. Udało się bowiem pokazać, że miejscowa książnica nie tylko „odtwarza kulturę” (udostępniając książki). Ale również ją tworzy i wzbogaca. I słowem. I pieśnią.

(T.D.)

***
Czytaj,
czytaj mnie
jak najciszej
w myśli ledwie
co drąży na wylot
W czarnym druku
dostrzeżesz ja wierzę
kolor wiary
wśród słów żałobników
 
Czytaj,
czytaj mnie
jak receptę
w gorzkim słowie
to tylko ratunek
Spójrz na papier
jak żółknie ma młodość
inne ręce mam
drżenia w nich więcej

(...)

Marta Grucela - I nagroda na wiersz w konkursie „Śpiewajmy poezję”

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP