Polecamy
Katarzyna Slany 36,00 PLN

Monografia zatytułowana "Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej" poświęcona została... więcej >

Biblioteki na rzecz AGENDY 2030

Data dodania: 06.12.2017

Biblioteki na rzecz AGENDY 2030

W Bibliotece Śląskiej. odbyły się warsztaty „Rzecznictwo dla bibliotek: Agenda 2030” dla pracowników bibliotek publicznych województwa śląskiego. Uczestnicy poznali znaczenie Celów Zrównoważonego Rozwoju w odniesieniu do rozwoju świata w skali globalnej i regionalnej, a także instytucje zajmujące się wdrażaniem Agendy 2030: Ośrodek Informacji ONZ oraz Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich IFLA (International Advocacy Programme).

Identyfikacja zadań gospodarczych i społecznych realizowanych przez władze samorządowe oraz analiza mocnych i słabych stron biblioteki pozwoliła na wyszczególnienie sfer, które bibliotekarze mogą także rozwijać w swojej działalności i we współpracy z innymi instytucjami, aby wspierać realizację Agendy 2030.

Przeprowadzone warsztaty zainaugurowały spotkania bibliotekarzy województwa śląskiego w sprawie współpracy w promocji Celów Zrównoważonego Rozwoju w bibliotekach publicznych. Więcej informacji http://bs.katowice.pl/pl/sdg

Zapraszamy inne biblioteki do włączenia się w działania rzecznicze na rzecz Zrównoważonego Rozwoju i przesyłanie informacji na portal sbp.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP