Polecamy
Katarzyna Slany 36,00 PLN

Monografia zatytułowana "Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej" poświęcona została... więcej >

Czasopisma społeczne, kulturalne, artystyczne i literackie we współczesnej bibliotece - relacja

Data dodania: 08.12.2017

Czasopisma społeczne, kulturalne, artystyczne i literackie we współczesnej bibliotece - relacja

W konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 8-9 listopada 2017 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida uczestniczyło ponad 50 osób: pracownicy naukowi, redaktorzy naczelni czasopism, bibliotekarze, pasjonaci tematu. Dwudniowe wydarzenie objęły swoim patronatem: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich, Lustro Biblioteki, „Biblioteka Publiczna” „Bibliotekarz”, „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze”, „Bibliotekarz Lubuski”. W programie ujęto 18 referatów.

Spotkanie otworzył dr Andrzej Buck, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. Inauguracyjne wystąpienie Przemiany pism literacko – artystycznych „przełomu” na przykładzie kwartalnika literacko-artystycznego „Fraza”. wygłosiła dr hab. Magdalena Rabizo–Birek, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Prelekcje traktowały o roli i funkcji czasopism społeczno-kulturalnych i literackich. Prezentowano tytuły wydawane przez stowarzyszenia, uczelnie wyższe, biblioteki, mniejszości narodowe, a także egzemplarze i roczniki, które można znaleźć w asortymencie antykwarycznym. Debatowano nad stanem czytelnictwa wartościowych tytułów, problemami wydawniczymi i dystrybucyjnymi. Omawiano ewolucję czasopiśmiennictwa, rosnącą liczbę periodyków w wersji elektronicznej, postępujący proces digitalizacji.

Pierwszy dzień konferencji podsumował panel dyskusyjny nt. Czy potrzebne są nam czasopisma literackie? Drugi dzień rozpoczął się od warsztatów dziennikarskich dla bibliotekarzy. Dwugodzinne zajęcia obejmowały problematykę implementacji narzędzi public relations w bibliotece, przestrzeni Internetu jako platformy przedsięwzięć budujących relacje z otoczeniem. Omówione zostały gatunki dziennikarskie wykorzystywane w pracy bibliotekarza z odwołaniem do konkretnych przykładów.

Konferencji towarzyszyła wystawa pt. Czasopisma literackie, społeczno-kulturalne i artystyczne w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Rekonesans. W gablotach zaprezentowanych zostało około 50. tytułów czasopism ukazujących się od połowy XIX wieku do współczesności, pozostających w zasobach zielonogórskiej Biblioteki Wojewódzkiej. O wystawie można przeczytać na stronie bibliotekarzlubuski.pl

nad. Monika Simonjetz, WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP