Polecamy
Hanna Łaskarzewska 25,00 PLN

W publikacji podjęto temat skutków konfliktów zbrojnych, które przetoczyły się... więcej >

X Zjazd ZAiKS-u

Data dodania: 11.12.2017

X Zjazd ZAiKS-u

Jubileuszowy X Zjazd Stowarzyszenia Autorów ZAiKS obradował w sobotę 9 grudnia w warszawskim Domu Technika NOT. Zjazd podsumował ostatnią pełną kadencję pierwszego stulecia działalności ZAIKS-u. Przedmiotem obrad był wybór nowych władz, nowelizacja obowiązującego statutu, a także regulaminy funduszu antypirackiego oraz funduszu rezerw i korekt.

Do uczestnictwa w obradach sekcje delegowały 194 członków Stowarzyszenia, udział w nich wzięło 184 osoby. Elektroniczne liczenie głosów, techniczna nowość wprowadzona w czasie poprzedniego zjazdu, sprawdziło się i znacznie przyspieszyło liczenie głosów oddawanych podczas kilkudziesięciu referendów, jakie znalazły się w programie Zjazdu. Obradom przewodniczył wybrany w pierwszym głosowaniu Miłosz Bembinow, członek zarządu, przewodniczący Sekcji A – Autorów Dzieł Muzycznych w asyście zastępców: Beaty Kozidrak-Pietras i Aleksandra Nowackiego.

Na stanowisku przewodniczącego pozostał Janusz Fogler, pokonując kandydującego po raz pierwszy Marka Hojdę. W skład Zarządu weszli: Marcin Błażewicz (sekcja A), Rafał Bryndal (D), Jacek Bukowski (F), Elżbieta Frątczak-Nowotny (O), Marek Hojda (B), Witold Krassowski (L) i Tomasz Lipiński (B).

Źródło: Rynek Książki


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP