Polecamy
Aleksander Radwański 15,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

Bożena Chlebicka-Abramowicz

Zastępca Dyrektora Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

 • 1985-2008: pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim, Filia Nr 2 (od 1985 r. kierownik filii)
 • 2008-2015: pracownik Ośrodka Informacji Naukowej Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie ( od 2009 r. kierownik Ośrodka) 
 • Od 2015 r. zastępca dyrektora Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
 • bierze udział w pracach zespołu BazTech w BG WAT, od 2015 r. pełni funkcje pełnomocnika Rektora WAT w Konsorcjum BazTech (Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych)

Funkcje w organizacjach zawodowych:

 • 2002-2008: współpraca z Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycznym (organizacja i powołanie do życia Tomaszowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego oraz Tomaszowskiego Centrum Biblioterapii w 2005 r., organizacja szkoleń i warsztatów w zakresie biblioterapii),
 • 2002 r.: Nagroda im. Anny Platto dla najlepszej bibliotekarki województwa lubelskiego, szczególnie wyróżniającej się w pracy z dziećmi i młodzieżą, za rok 2002
 • 2001 r.: Nominacja do nagrody im. Anny Platto dla najlepszej bibliotekarki województwa lubelskiego, szczególnie wyróżniającej się w pracy z dziećmi i młodzieżą, za rok 2001
 • 2000 r.: Nominacja do nagrody im. Anny Platto dla najlepszej bibliotekarki województwa lubelskiego, szczególnie wyróżniającej się w pracy z dziećmi i młodzieżą, za rok 2000
 • 2009-2013: przewodnicząca Koła przy Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie,
 • 2013-2017: przewodnicząca Oddziału Warszawskiego SBP, członek Zarządu Okręgu Mazowieckiego SBP;
 • 2017-2021: przewodnicząca Oddziału Warszawskiego SBP, skarbnik w Zarządzi Okręgu Mazowieckiego;

Kontakt: b.chlebickaabramowicz@gmail.com

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP