Polecamy

Krzysztof Dąbkowski

Krzysztof Dąbkowski absolwent Bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od początku swojej kariery zawodowej związany jest z biblioteką, w której przeszedł wszystkie szczeble awansów zawodowych. W latach 2001-2006, pracował w Bibliotece Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu oraz Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu. W 2007 roku został dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie, a następnie podjął pracę na stanowisku kierownika Interaktywnego Centrum Edukacji Multimedialnej MultiCentrum, filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.

W maju 2012 r. wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie i aktualnie pełni tą funkcję. Członek seminarium Biblioteka Nowa działającego przy Instytucie Książki oraz różnych rad programowych m.in. Dni Nauki i Sztuki, Europejskiej Nocy Naukowców, czy też Instytutu Sztuki UWM w Olsztynie. Od 2013 Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Okręgu SBP, w kadencji 2018-2022 Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego SBP. 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP