Polecamy
38,00 PLN

Redaktorzy tomu we wprowadzeniu nakreślili cel swej publikacji, który daje się prowadzić do... więcej >

Zbigniew Gruszka

Adiunkt w Katedrze Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego

  • absolwent bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (2008)
  • rozprawa doktorska obroniona na Uniwersytecie Warszawskim (2012)
  • w latach 2008-2013 pracownik Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Biblioteki Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego
  • pracownik naukowy od 2013 r.
  • redaktor tematyczny czasopisma "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum" od 2016 r.
  • sekretarz Komitetu Głównego Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej w latach 2013-2017, Zastępca Przewodniczącego od 2017 r.
  • laureat Nagrody Naukowej im. Adama Łysakowskiego w 2013 r.
  • autor monografii "Przeglądu Bibliotecznego", współredaktor edycji krytycznej "Życia książki" Jana Muszkowskiego, prac na temat regionalizmu i zarządzania biblioteką

Kontakt: z.gruszka@sbp.pl 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP