Polecamy
38,00 PLN

Podstawowa działalność kulturalna – jak stanowi ustawa o organizowaniu i prowadzeniu... więcej >

Biblioteki, rozwój i Agenda 2030 ONZ

Biblioteki pełnią ważną rolę w rozwoju edukacji, kultury i gospodarki kraju, dlatego wykorzystując aktualne prace nad wdrożeniem postanowień Agendy 2030 bibliotekarze mogą podkreślać zasoby oraz możliwości bibliotek w promocji dokumentu ONZ w kontaktach z politykami, instytucjami i mieszkańcami. Agenda 2030 to plan ratowania świata, który wszystkie państwa członkowskie ONZ zobowiązały się realizować.

Poprzez promocję działań w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju biblioteki publiczne mają możliwość wzmocnienia swoich pozycji w narodowych i regionalnych planach rozwoju oraz w świadomości społeczeństwa.

Materiały informacyjne w j. ang. przygotowane w ramach projektu International Advocacy Programme IFLA są dostępne na platformie: https://www.ifla.org/libraries-development

Polscy bibliotekarze mogą wykorzystywać materiały w  j. polskim:

Gorąco zachęcamy do włączenia się w działania rzecznicze.

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: