Polecamy
12,50 PLN

Od Redaktora Kwietniowy numer „Bibliotekarza” zawiera teksty nawiązujące do ważnych,... więcej >

Faktura wystawiona przez podatnika wykreślonego z VAT

Data dodania: 29.12.2017

Faktura wystawiona przez podatnika wykreślonego z VAT

Przepisy określające zasady wykreślania podmiotów z rejestru podatników VAT przysparzają podatnikom dużo problemów. Urząd skarbowy może wykreślić podatnika z rejestru VAT z uwagi np. na składanie przez niego zerowych deklaracji VAT lub zawieszenie działalności gospodarczej. Problemem jest to, że organ nie informuje o takim wykreśleniu z rejestru. Podatnicy najczęściej o tym fakcie dowiadują się z Portalu Podatkowego. Takie wykreślenie negatywnie wpływa na relacje z kontrahentami, ponieważ mogą się oni obawiać odliczania VAT z faktur wystawionych przez takiego podatnika.

Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru podatników VAT bez zawiadamiania o tym, jeśli okaże się, że przykładowo podatnik taki nie istnieje lub, mimo udokumentowanych prób, nie ma możliwości skontaktowania się z nim albo z jego pełnomocnikiem, bądź gdy podane w zgłoszeniu rejestracyjnym dane okażą się niezgodne z prawdą. Pozostałe przesłanki do wykreślenia podatników z rejestru VAT wskazano w art. 96 ust. 9a ustawy o VAT (patrz ramka). Dalej...

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP