Polecamy
Hanna Łaskarzewska 25,00 PLN 35,00 PLN

Celem publikacji jest przedstawienie czołowych postaci, które tworzyły organizację bibliotekarską u... więcej >

Niezwykle rzadkie wydawnictwa muzyczne w Bibliotece na Koszykowej

Data dodania: 23.01.2018

Niezwykle rzadkie wydawnictwa muzyczne w Bibliotece na Koszykowej

W ramach projektu „Katalog wydawnictw muzycznych XIX - XX w. znajdujących się w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – kontynuacja” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pracownicy Biblioteki na Koszykowej opracowali kolejne 3 000 nut, w tym 230 woluminów cimeliów. 

Zbiór cimeliów muzycznych w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy jest znaczącą co do wielkości kolekcją tego typu muzykaliów w kraju, a wraz ze zbiorami Warszawskiego Konserwatorium Muzycznego (obecnie Uniwersytetu Muzycznego) stanowi ważną pozostałość dawnych warszawskich kolekcji druków muzycznych. W celu zwiększenia dostępności do tych dokumentów, najcenniejsze z nich zostały zdigitalizowane i zamieszczone w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej. Do digitalizacji zostały wybrane pozycje unikatowe, niewystępujące w Federacji Bibliotek Cyfrowych. 

Więcej informacji: http://www.koszykowa.pl/niezwykle-rzadkie-wydawnictwa-muzyczne-dostepne-online


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP