Polecamy
Jarosław Kończak 27,00 PLN 38,00 PLN

Książka adresowana jest zarówno do osób zainteresowanych komunikacją sponsoringową, jak i tych,... więcej >

Bibliografia fonografii polskiej na stronach SBP

Data dodania: 24.01.2018

Sekcja Fonotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zakończyła pierwszy etap realizacji  projektu bibliograficznego Źródła do badań fonografii polskiej od 1878 roku do czasów współczesnych (bibliografia fonografii polskiej). Zadanie było współfinansowane w latach 2016-2017 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Praca obejmuje okres od opatentowania fonografu Thomasa Edisona po współczesne dokonania w zakresie nagrań dźwiękowych. Rejestruje różne formy publikacji i niepublikowanych prac naukowych, poświęconych nagraniom polskich i polonijnych kompozytorów i wykonawców oraz polskim firmom fonograficznym. Gromadzi też dotyczące fonografii teksty polskich autorów i teksty zagraniczne ogłoszone w języku polskim.

Zgromadzony materiał źródłowy może służyć  do badań polskiej kultury muzycznej, skupiających się na problematyce muzykologicznej i historycznej, a także z obszaru socjologii kultury. Mamy nadzieję, że krąg odbiorców pracy nie ograniczy się do naukowców i studentów, ale obejmie również inne osoby zawodowo lub amatorsko zainteresowane muzyką i fonografią.

Zebrano informacje o artykułach, recenzjach i innych formach prasowych na podstawie czasopism poświęconych muzyce i fonografii, a także korzystając z innych periodyków. Uwzględniono zarówno piśmiennictwo polskie (Muzyka, Ruch Muzyczny), jak też zagraniczne (Gramophone). Drugą część materiału stanowią książki i niepublikowane prace dyplomowe, a ponadto w wyborze teksty, które ukazały się wyłącznie w Internecie.

Materiał prezentowany jest w dwóch bazach danych, obejmujących opisy 7 tysięcy pozycji bibliograficznych: 1741 książek i artykułów oraz 5259 recenzji. Możliwe jest wyszukiwanie tytułów, autorów, adresów wydawniczych i wykonawców nagrań.

Prace będą kontynuowane. Zapraszamy do współpracy przy uzupełnianiu baz danych, a przede wszystkim do korzystania z udostępnionych materiałów. 

Zadanie pt.: „Źródła do badań fonografii polskiej od 1878 roku do czasów współczesnych” finansowane w ramach umowy 915/P-DUN/2016  ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Źródło: Bibliografia fonografii polskiej


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP