Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Uroczyste przejście na emeryturę dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej - Andrzeja Ziemińskiego

22 stycznia 2018 r. w Galerii Region Koszalińskiej Biblioteki Publicznej odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę dyrektora Koszalińskiej Biblioteki Publicznej - Andrzeja Ziemińskiego - członka Koła 1 Okręgu Koszalińskiego SBP, posiadacza Honorowej Odznaki SBP.

Andrzeja Ziemiński przez całe życie zawodowe związany był ze sferą kultury. A jego jowialna osobowość i zdolności menadżerskie przyczyniły się do rozwoju współpracy z różnymi organizatorami życia kulturalnego w środowisku lokalnym, w regionie i na arenie ogólnopolskiej.

Od 1994 r., przez dwadzieścia cztery lata, był dyrektorem Koszalińskiej Biblioteki Publicznej (do 1999 r. wojewódzkiej), wprowadząjc ją w erę "on-line". M.in.: przeprowadził komputeryzację biblioteki; rozpoczął współpracę z Książnicą Pomorską (2009) przy tworzeniu Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej „Pomerania”, co wiązało się bezpośrednio z digitalizacją zasobów „Głosu Koszalińskiego”, „Głosu Pomorza” i Uchwał Rady Miejskiej w Koszalinie; wprowadził do KPB zbiory elektroniczne, nawiązując m.in. w 2012 r. współpracę z Ambasadą Stanów Zjednoczonych oraz serwisem iBUK Libra, a wkrótce również portalem Legimi.

Przez ponad 20 lat pracy na rzecz biblioteki, dzięki zabiegom pana Andrzeja Ziemińskiego znacząco poprawiły się standardy wyposażenia bibliotek w mieście, a także baza lokalowa filii bibliotecznych. Troska dyrektora o czytelników niepełnosprawnych zaowocowała likwidacją barier architektonicznych w budynku głównym i 4 filiach. Pozwoliło to na rozwinięcie szerokiej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Inicjatywy i zabiegi marketingowe pana Andrzeja Ziemińskiego wpłynęły na pozytywny wizerunek bibliotek w środowisku lokalnym oraz w środkach masowego przekazu. Biblioteka ma renomę placówki kulturalnej niezbędnej w rozwoju kulturalnym i edukacji mieszkańców Koszalina.

Pan Andrzej Ziemiński chętnie dzielił się swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem ze słuchaczami Centrum Edukacji Bibliotekarskiej i Dokumentacyjnej w Warszawie, Oddział w Koszalinie, gdzie w latach 1994-2004 wykładał Organizację i zarządzanie w bibliotekach.

Piastowane w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej stanowisko dyrektora ułatwiło mu inicjowanie i rozwijanie działań na rzecz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, do którego należy od 1995 r. W tym czasie pełnił funkcję członka Zarządu Głównego SBP (w latach 2005-2009), a w ramach tego stanowiska był opiekunem Okręgu Wielkopolskiego SBP, organizował zjazdy i sympozja zarówno w Koszalinie, jak i w bibliotekach powiatu. Od 2001 r. przez cztery kadencje pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Okręgu Zachodniopomorskiego SBP. Przez ten czas wychodził z wieloma inicjatywami. Jedną z nich było podtrzymanie pamięci o koszalińskich bibliotekarzach i dzięki temu powstała księga zasłużonych bibliotekarzy, w której znalazły się biogramy osób związanych z bibliotekarstwem województwa koszalińskiego. Ważnym wydarzeniem w 2012 r. było uhonorowanie tablicami pamięci zasłużonych bibliotekarzy Marii Pileckiej oraz Aleksandra Majorka (tablice znajdują się na terenie Koszalińskiej Biblioteki Publicznej). Dzięki niemu Koło nr 1 SBP w Koszalinie w 2015 r. stało się współorganizatorem obchodów Dnia Bibliotekarza oraz uroczystości świątecznych integrujących członków koszalińskiego Koła nr 1 SBP. W latach 2000-2003 był wiceprezesem Zarządu Polskiego Związku Bibliotek. W 2017 roku został odznaczony Honorową Odznaką SBP.

Pani wicedyrektor Beata Sawa-Jovanoska odczytuje życzenia napisane w formie wiersza przez byłą pracowniczkę biblioteki - emerytką Annę Marciniak-Drozdalską

Przewodniczący Oddziału Koszalińskiego SBP Dariusz Florek dziękuje za współpracę, odczytuje również życzenia od Okręgu Zachodniopomorskiego SBP 


Przewodnicząca Koła nr 1 SBP w Koszalinie Anna Kwiatkowska wraz z Zarządem dziękuje za przychylność, wsparcie i zaangażowanie w działanie stowarzyszenia


Bibliotekarki z powiatu koszalińskiego również z życzeniami i podziękowaniami za wszelką pomoc w działaniach bibliotekarskich


Dyrektor przegląda okolicznościowe wydawnictwo dotyczące życia osobistego i zawodowego, wzbogacone ciekawymi zdjęciami oraz piękną laudacją, które otrzymał w prezencie


Prezent - specjalna czytelnicza karta VIP


... i kolejne miłe upominki od współpracowników

 

List od Przewodniczącej OZ SBP


Oprac.: Anna Kwiatkowska (na podst. materiałów dostępnych w KBP).
Fot.: KBP.
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP