Polecamy
79,00 PLN 99,00 PLN

  Laureat Nagrody Naukowej SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2019 Normal 0 21... więcej >

15 rocznica śmierci Henryka Sawoniaka

Data dodania: 30.01.2018

15 rocznica śmierci Henryka Sawoniaka

30 stycznia 2018 roku minęła 15 rocznica śmierci Henryka Sawoniaka (1912-2003), zasłużonego bibliografa i bibliotekarza, doktora nauk humanistycznych, nauczyciela akademickiego, niemal całe życie zawodowe związanego z Instytutem Bibliograficznym w Bibliotece Narodowej, gdzie w latach 1955-1972 był kierownikiem Zakładu Teorii i Organizacji Bibliografii. Od 1972 r.  pracował w Oddziale Prac Naukowych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 1977 r.  przeszedł na emeryturę, kontynuując prace naukowe w zakresie bibliografii. 

Henryk Sawoniak był autorem ponad 100 publikacji z zakresu metodyki bibliograficznej, klasyfikacji dokumentów, organizacji pracy bibliotecznej, normalizacji, terminologii. Najbardziej znane są, opracowane wspólnie z Jadwigą Czarnecką, trzy edycje tablic UKD: Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. Wydanie skrócone dla potrzeb „Przewodnika Bibliograficznego” i sieci bibliotek publicznych (1969, 1978, 1988). Wielką pracą było przygotowanie do druku i uzupełnienie Bibliografii bibliografij polskich do 1950 r. Wiktora Hahna oraz opracowanie jej kontynuacji pt.  Bibliografia bibliografii polskich 1951-1960 (1967). Był autorem publikacji Rozwój i metodyka powszechnych i narodowych bibliografii bibliografii (rozprawa doktorska), haseł w Encyklopedii wiedzy o książce oraz  Encyklopedii współczesnego bibliotekarstwa polskiego. Opracował Międzynarodowy słownik akronimów z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych, wydany za granicą.

Do najważniejszych jego prac zaliczyć trzeba Międzynarodową bibliografię bibliografii z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa  i dziedzin pokrewnych 1945-1978 oraz jej zagraniczne rozszerzone wydanie International bibliography of bibliographies in library and information science and related fields (wyd. wspólne z córką Marią Witt).

 Henryk Sawoniak brał udział we wszystkich merytorycznych i organizacyjnych pracach Instytutu Bibliograficznego, współredagował „Biuletyn Instytutu Bibliograficznego” i serię „Prace Instytutu Bibliograficznego”. Czynnie uczestniczył w konferencjach międzynarodowych ISO i IFLA. Był zarówno praktykiem jak i i teoretykiem bibliografii, który wszystkie swe siły, a jak mówił - i serce - poświęcił tej dziedzinie wiedzy.

Jadwiga Sadowska   

 

Zob .też:

J. Sadowska: Henryk Sawoniak (1912-2003).W :Bibliotekarze warszawscy zmarli w latach 1997 -2007. Warszawa 2010 ,s.157 – 165;   tamze Maria Witt: „Mój ojciec…” s.166- 169. 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP