Polecamy
Jarosław Kończak 27,00 PLN 38,00 PLN

Książka adresowana jest zarówno do osób zainteresowanych komunikacją sponsoringową, jak i tych,... więcej >

20 rocznica śmierci Heleny Jareckiej

Data dodania: 05.02.2018

20 rocznica śmierci Heleny Jareckiej

4 lutego minęło dwadzieścia lat od tragicznej śmierci mgr Heleny Jareckiej, starszego kustosza dyplomowanego w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w której pracowała od 1 września 1951 r.

Kierowała kolejno Oddziałami Udostępniania, Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów, a następnie od 1960 r. Oddziałem Informacji Naukowej. Zorganizowany przez nią Oddział wyróżniał się wysokim poziomem usług i znakomitą współpracą bibliotekarzy z pracownikami uczelni.

Już w latach pięćdziesiątych  H. Jarecka wprowadziła  opracowanie rzeczowe zbiorów wg UKD i korzystanie z kart dokumentacyjnych, wydawanych przez CIINTE . Z wykształcenia humanistka, nieustannie dokształcała się. Dokładała starań, aby w miarę ówczesnych możliwości, śledzić metody pracy stosowane w innych krajach. Utrzymywała bliskie kontakty z bibliotekarzami czeskimi i węgierskimi.

Wraz z Wandą Pindlową, później profesorem UJ, zorganizowała w 1972 r. Pracownię Automatyzacji, w której  przy współpracy z Instytutem Metalurgii Żelaza w Gliwicach, prowadzono pionierskie prace w zakresie automatyzacji procesów bibliotecznych.  Największą jej pasją była dydaktyka biblioteczna. Pierwsze zajęcia z zakresu informacji naukowej wprowadziła już w latach 1961/1962. Uznanie wśród bibliotekarzy budził szeroki program szkolenia dla dyplomantów. Od  roku akademickiego 1973/1974 wprowadziła do programu studiów dla studentów I roku  zajęcia semestralne z informacji naukowej  w wymiarze 15 godzin wykładów i 15 godzin ćwiczeń. Tak obszernego programu nie udało się wprowadzić  w tym czasie żadnej bibliotece w Polsce. Wspólnie z Wandą Pindlową  opracowała skrypt dla studentów studiów zaocznych.  Aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu nowych kadr bibliotekarskich.

W 1956 r. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego powołało ją na wykładowcę kursu dla bibliotekarzy wyższych uczelni technicznych a w 1965 r. na kierownika zorganizowanego w Krakowie kursu z zakresu informacji naukowej.

Od 1975 r. prowadziła zajęcia z zakresu informacji naukowej w Międzywydziałowym Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ a następnie w latach 1977-1982 w Samodzielnym Zakładzie (później Katedrze) Bibliotekoznawstwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Pod kierunkiem prof. H. Więckowskiej przygotowywała rozprawę doktorską. Jako kierownik Oddziału dokładała starań, by pracownicy permanentnie podnosili kwalifikacje i powierzała zadania, zgodne z ich zdolnościami, zainteresowaniami i cechami osobowymi. Była wieloletnim, aktywnym członkiem SBP.

 

Elżbieta Dudzińska

zob. też:
Krawczyk Jerzy: Helena Jarecka(1924-1998) starszy kustosz dyplomowany w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W: „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych” . t.10.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP