Polecamy
Małgorzata Kisilowska 22,00 PLN 32,00 PLN

Przedstawiona w książce „kultura informacji” - jako pojęcie, termin, obszar  badawczy... więcej >

"O finansach... w bibliotece" - nabór do 8 lutego

Data dodania: 05.02.2018

 „O finansach… w bibliotece” to projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, dzięki któremu 2000 osób powyżej 50. roku życia, mieszkających na terenach wiejskich i w miastach do 100 tysięcy mieszkańców, nauczy się jak korzystać z bankowości elektronicznej, racjonalnie planować domowe wydatki oraz inwestować zaoszczędzone pieniądze.

Natomiast bibliotekarze i bibliotekarki, dzięki cyklowi szkoleń i wsparciu trenerów, zyskają wiedzę i doświadczenie pracy z osobami dorosłymi.

W ramach 5. edycji projektu odbędą się:

  • cykl szkoleniowy dla bibliotekarzy (w tym kurs e-learningowy, szkolenia stacjonarne i regionalne spotkania konsultacyjne) oraz konsultacje w trakcie prowadzonych przez nich spotkań edukacyjnych dla użytkowników,
  • cykl edukacyjny dla użytkowników bibliotek (składający się ze spotkań edukacyjnych i kursu e-learningowego z zakresu edukacji ekonomicznej),
  • konkurs na dobre praktyki dla bibliotek realizujących spotkania edukacyjne dla mieszkańców, 
  • spotkania „Podaj dalej” służące wymianie wiedzy i doświadczenia pomiędzy bibliotekarzami,
  • seminarium podsumowujące projekt.

Nabór do projektu:

Zgłoszenia:  od 19 stycznia do 8 lutego 2018 roku.

Aby, zgłosić chęć udziału w projekcie, należy wypełnić formularz on-line dostępny pod adresem:
http://ofinansach.biblioteki.org/formularz-zgloszeniowy

Więcej informacji: https://ofinansachwbibliotece.wordpress.com/ 

Projekt „O finansach… w bibliotece – 5. edycja” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji finansowej.

Redakcja SBP.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP