Polecamy
Małgorzata Kisilowska 22,00 PLN 32,00 PLN

Przedstawiona w książce „kultura informacji” - jako pojęcie, termin, obszar  badawczy... więcej >

Numer lutowy "Bibliotekarza"

Data dodania: 05.02.2018

Numer lutowy

W lutowym numerze „Bibliotekarza” w 2018 r. prezentujemy teksty nawiązujące tematycznie do artykułów styczniowego miesięcznika, a także o nowej problematyce. 

 

Ważnym artykułem jest tekst Sylwii Czub-Kiełczewskiej Odliczanie do RODO rozpoczęte… omawiający prace, które biblioteki powinny wykonać do maja 2018 r., aby dostosować działalność swoich placówek do nowych (bardziej restrykcyjnych) przepisów o ochronie danych osobowych. Autorka będąca ekspertem w dziedzinie ochrony danych osobowych w poprzednich swoich artykułach omawiała poszczególne zadania, które powinny być wykonane w bibliotekach. Obecny tekst jest podsumowaniem tych rozważań i ich przypomnieniem.

Rok pracy z deskryptorami w Bibliotece Narodowej to tekst nawiązujący do tematyki numeru styczniowego. Jego autorka Aleksandra Berkieta z Biblioteki Narodowej przedstawia prace prowadzone nad rozwojem koncepcji katalogowania zbiorów w Narodowej Książnicy z zastosowaniem Deskryptorów BN w opisach bibliograficznych.

Tekstem istotnym z punktu widzenia funkcjonowania krajowej sieci bibliotecznej jest artykuł Grażyny Dittrich Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach ogniwem Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej. Autorka porusza temat powstawania bibliotek powiatowych, ich organizacji, realizowanych zadań, w tym określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach. Zapraszamy Czytelników do dzielenia się swoim doświadczeniem w kontekście szeroko rozumianej działalności bibliotek powiatowych i współpracy ponadlokalnej.

Do bibliotekarzy, głównie z bibliotek dla dzieci i młodzieży, skierowany jest tekst Pauliny Bartosik Literatura dziecięca XIX w. w zasobach polskich bibliotek cyfrowych, w którym autorka dokonuje przeglądu druków zwartych wydanych w XIX w. dla najmłodszych czytelników, które znajdują się w polskich bibliotekach cyfrowych. Autorka pracująca w bibliotece szkolnej podejmuje również próbę określenia wartości tej  literatury dla rozwoju dziecka.

Artykuł Ewy Dombek Prawda, blaga i wizje… jest ostatnim, który publikujemy w dziale „W szufladzie bibliografa – bibliotekarza”.

W dziale „Prawo biblioteczne” proponujemy tekst Rafała Golata Zmiany dotyczące opodatkowania twórców, a w kolejnych stałych rubrykach „Z bibliotek”, „O bibliotekach w prasie”, „Sprawozdania i relacje”, „W kilku słowach”, „Z życia SBP” informacje bieżące, relacje z konferencji oraz ważnych wydarzeń. Lutowy numer „Bibliotekarza” kończą „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

 

 

Zajmującej lektury

życzy

Redakcja „Bibliotekarza”


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP