Polecamy

Małopolskie Forum Bibliotek 2017

Data dodania: 06.02.2018

25.10.2017 - Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Maius
W dniach 25 - 26 października 2017 roku, pod hasłem "Kierunek: użytkownik zintegrowany", odbyło się drugie Małopolskie Forum Bibliotek (MFB), zorganizowane przez Bibliotekę Jagiellońską, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręg Małopolski oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.

Zaplanowane jako coroczne wydarzenie dwudniowe Forum ma stały termin sąsiadujący z Krakowskimi Targami Książki i tam też odbywają się sesje lub seminaria drugiego dnia konferencji. Jest to jedyna konferencja w Polsce zapewniają uczestnikom wejściówki na Targi i umożliwiająca odwiedzenie tak dużej książkowej imprezy. Tegoroczna konferencja była jednak szczególna z innych jeszcze powodów i obfitowała w podniosłe i uroczyste wydarzenia nie tylko w związku ze stuleciem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Konferencja zebrała uczestników z różnych typów bibliotek, także spoza z regionu Małopolski, dając szeroki przegląd problemów i wyzwań stojących przed bibliotekami w związku ze zmieniającymi się potrzebami użytkowników.

Dwie pierwsze sesje miały miejsce w Bibliotece Jagiellońskiej. Konferencję rozpoczął prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, a pierwszą sesję poprowadził Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Referaty w tej części konferencji miały charakter bardziej ogólny, analizujące takie podstawowe zagadnienia jak wpływ technologii informacyjnych na sposób działania współczesnego użytkownika (dr hab. Remigiusz Sapa, Nowa wiedza - nowy użytkownik), charakterystyka współczesnego użytkownika (dr Bożena Jaskowska, Typowy użytkownik. Czyli jaki?), zagadnienia pozyskiwania i dostępu do informacji (Marta Cichoń, Potencjał zintegrowanego dostępu do informacji dla użytkowników bibliotek i jego realizacja poprzez projekt " e - usługa Omnis") oraz kwestie rozwoju oprogramowania bibliotecznego zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami (Colin Carter, Does everybody think the way librarians think?).

Druga sesja, poprowadzona przez dr hab. Michała Rogoża z Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego, koncentrowała się na badaniach potrzeb użytkownika i działalności bibliotek od strony metodologicznej i praktycznej. Przedstawiano metody badawcze (Agnieszka Wolańska, Metoda etnograficzna i UX usability testing w badaniach nad doświadczeniem użytkowników bibliotek. Badania jakościowe kontra kult statystyki) i wyniki badań przeprowadzonych różnymi metodami (dr Marcin Karwowski, Secret client – nieszablonowe badanie poziomu satysfakcji użytkowników oraz Paweł Stańczak, Dzień dobry, w czym mogę pomóc? – czyli oczekiwania użytkowników biblioteki akademickiej), zaangażowanie przyszłych czytelników w zaprojektowanie nowej biblioteki (Natalia Gromow, Czego chce młodzież od biblioteki publicznej? Kilka słów o tym, jak powstawała biblioteka z pasją) i rozwój oferowanych użytkownikowi przez Internet operacji samoobsługowych (Wojciech Kowalewski, Jak złowić czytelnika w sieci? Użytkownik w OPAC).

Wieczorna część pierwszego dnia konferencji miała charakter bardziej uroczysty. W Auli Jagiellońskiej w Collegium Maius, z udziałem władz rektorskich, nastąpiło otwarcie wystawy Bibliotheca Magna. Biblioteka Jagiellońska na przestrzeni dziejów. Wystawa, mieszcząca się w salach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezentuje dzieje Jagiellonki od jej początków do czasu przeprowadzki do nowego gmachu przy alei Mickiewicza. Po wernisażu nastąpiło wręczenie Bibliotece Jagiellońskiej medalu "Bibliotheca Magna Perennisque", przyznawanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich za całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego i upowszechniania książki w społeczeństwie polskim. Następnie prof. dr hab. Krzysztof Migoń wygłosił wykład pt. O znaczeniu świata książek. Tylko przeszłość czy też przyszłość? Podczas tego wieczoru zaprezentowano również z dumą drugi tom "Historii Biblioteki Jagiellońskiej" za lata 1775-1918, który właśnie ukazał się drukiem. Planowane jest podjęcie prac nad kolejnym tomem.

Pierwszy dzień konferencji zakończono w uniwersyteckiej kawiarni "U Pęcherza", w podziemiach Collegium Maius.

Aut. Ewa Dąbrowska

Wernisaż wystawy

26.10.2017 - Targi Książki w Krakowie

Seminarium Małopolski użytkownik zintegrowany

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprosiła gości Małopolskiego Forum Bibliotek do uczestnictwa w seminarium pt. Małopolski użytkownik zintegrowany.

Małopolska sieć bibliotek publicznych należy do największych w Polsce. Biorąc pod uwagę liczbę tworzących ją placówek (w 2016 r. 184 bibliotek głównych i 538 filii bibliotecznych), jest to trzecia co do wielkości wojewódzka sieć biblioteczna. Jednak o jej sile i znaczeniu decyduje fakt, iż obsługuje ona jedną z najliczniejszych grup użytkowników. Zwłaszcza biorąc pod uwagę wskaźnik czytelnicy zarejestrowani na stu mieszkańców, który dla województwa małopolskiego wynosi 19,4 (średnia krajowa 16,2), można postawić tezę, że jest to najsilniejsze biblioteczne województwo w Polsce.

Niewątpliwie tak silna pozycja małopolskich bibliotek jest odbiciem tradycji i przyzwyczajeń czytelniczych mieszkańców. Jednak nie jest to jedyna przyczyna, gdyż do małopolskich bibliotek użytkowników przyciąga wysoki poziom i różnorodność świadczonych przez nie usług, dobry stan infrastruktury oraz wysokie kompetencje bibliotekarzy.

W pierwszej części spotkania zostały omówione najważniejsze wskaźniki czytelnicze, które potwierdzają siłę i ważną rolę małopolskiej sieci bibliotecznej w działaniach prowadzonych w Polsce na rzecz promocji czytelnictwa (m.in. organizacja i stan sieci bibliotecznej, liczba zarejestrowanych czytelników oraz ich struktura wiekowa i zawodowa). Następnie uczestnicy zostali zaproszeni na wirtualny spacer po najciekawszych obiektach bibliotecznych oraz mogli poznać najbardziej oryginalne aranżacje przestrzeni bibliotecznej w małopolskich placówkach (np. siedziby MBP w Chrzanowie czy GBP w Oleśnie, Multicentrum w Skawinie). W kolejnej części spotkania omówione zostały najciekawsze i najbardziej popularne usługi oferowane przez małopolskie biblioteki (m.in. zakupione usługi dostępu do zbiorów książek elektronicznych). Na zakończenie przedstawione zostały najciekawsze pomysły promocji usług bibliotecznych, sposoby nawiązania bezpośredniej komunikacji z czytelnikami (media społecznościowe) oraz podejmowane przez biblioteki działania na rzecz pozyskania kolejnych użytkowników.

Aut. Wojciech Momot

Uroczyste obchody stulecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

26 października 2017 roku świętowano uroczyście obchody stulecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, zorganizowane w ramach Małopolskiego Forum Bibliotek 2017. Sesja jubileuszowa odbyła się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO przy ul. Galicyjskiej 9 w trakcie Targów Książki w Krakowie.

Spotkanie prowadzili: Dorota Rzepka – wiceprzewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Małopolsce oraz Jerzy Woźniakiewicz – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, członek Zarządu Okręgu Małopolska SBP. Życzenia, gratulacje i adresy okolicznościowe przekazali: dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk, dyrektor Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego dr hab. Michał Rogoż, dyrektora Biblioteki Kraków dr Stanisław Dziedzic, który przekazał adres od Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, oraz zastępca dyrektora Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dr Jerzy Krawczyk.

Uroczystą sesję jubileuszową rozpoczęła Sylwia Błaszczyk, członek Prezydium Zarządu Głównego SBP, prezentując w formie slajdów historię Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, poczynając od założenia w roku 1917, poprzez zmienne dzieje Stowarzyszenia w czasie obu wojen światowych, dynamiczny rozwój w okresie międzywojnia oraz w czasach współczesnych, aż po prezentację aktualnej sytuacji organizacji oraz jej zamierzeń na przyszłość.

W dalszej części uroczystości głos zabrała dr Żaneta Kubic, przewodnicząca Okręgu Małopolskiego SBP, przywołując sylwetki swoich nauczycieli i poprzedników na tym stanowisku: dr Aliny Misiowej, dr Mariana Zwiercana, prof. Wandy Pindlowej, dr Teresy Wildhardt, dr Józefa Zająca, dyrektor Anny Wiśniewskiej oraz Jadwigi Kosek i Doroty Rzepki. Przypominała, że w Krakowie w roku 1919 ukonstytuowały się po raz pierwszy władze krakowskiego koła SBP, a także przedstawiła zadania SBP w Małopolsce na nadchodzącą przyszłość: zabieganie o nowych, młodych członków stowarzyszenia i przekonanie ich, że sto lat tradycji to potężna siła stojąca za nami, na której warto się oprzeć. Integracja środowiska, jakościowa rewolucja, jedność działania to nasze priorytety w drodze po następne sto lat.

Pozostałą część uroczystości przeznaczono na wręczenie Honorowych Odznak SBP, Medali w Dowód Uznania, Listów gratulacyjnych oraz Podziękowań. Honorową Odznakę SBP otrzymały:
• Jadwiga Kosek (bibliotekarz dyplomowany, obecnie emeryt, były pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, później Biblioteki Głównej AGH, zastępca dyrektora BG AGH. Należała do grona bibliotekarek, które jako pierwsze zgłąbiały tajniki wykorzystania komputerów w bibliotekach i przeprowadzały komputeryzację bibliotek. W latach 2001-2005 pełniła funkcję przewodniczącej Zarządu Oddziału Krakowskiego SBP, a w latach 2005-2009 oraz 2009-2013 – Zarządu Okręgu Małopolskiego SBP),
• Małgorzata Krawczyk (Biblioteka Główna AGH w Krakowie, kustosz dyplomowany, członek Zarządu Oddziału SBP w Krakowie, pomysłodawczyni i organizatorka wycieczek zagranicznych dla członków SBP, m.in. do Kornwalii, Szkocji, Hiszpanii, Rumunii oraz dwukrotnie do Włoch i wycieczek krajowych. Od wielu lat przygotowuje listopadowe tzw. Spotkania Wspominkowe).

Medal W Dowód Uznania otrzymali:
• Małgorzata Dudziak-Kowalska (Biblioteka Główna AGH, przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Krakowie, z-ca przew. Zarządu Okręgu Małopolskiego w poprzedniej kadencji, autorka publikacji na temat opracowania przedmiotowego, bibliotekarstwa, historii bibliotek i szkolnictwa bibliotekarskiego),
• Krzysztof Frankowicz (Biblioteka Jagiellońska – zastępca dyrektor ds. zbiorów, członek Zarządu Okręgu Małopolska, w poprzedniej kadencji przewodniczący Koła Grodzkiego, jeden z organizatorów spotkań pn. „Seminarium Członków Zarządu Okręgu Małopolskiego SBP”, przekształconych w 2016 r. w Małopolskie Forum Bibliotek),
• Maria Gałązka (kierownik Filii bibliotecznej w Brzeźnicy, aktywny bibliotekarz, kandydatka w konkursie Małopolski Bibliotekarz Roku 2013, Członek Zarządu Koła w Bochni),
• Alicja Imiołek (kierownik Działu Udostępniania i Informacji, kierownik Działu Zbiorów Audiowizualnych, pełni funkcję zastępcy dyrektora PiMBP w Bochni, sekretarz Koła i MZO SBP w poprzedniej kadencji. Współorganizator wielu spotkań i wyjazdów studyjnych),
• Żaneta Kubic (Biblioteka Jagiellońska – kierownik Oddziału Opracowania Zbiorów, przewodnicząca Zarządu Okręgu Małopolskiego SBP, członek Zarządu Głównego SBP. Pomysłodawczyni i współorganizatorka dorocznego Seminarium Członków Zarządu Okręgu Małopolskiego SBP (2013-2015), przekształconego w roku 2016 w Małopolskie Forum Bibliotek. Współorganizowała z upoważnienia SBP seminarium pn. „Kto stoi za nowym Żmigrodzkim”),
• Bernadetta Macheta (instruktor w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni, wieloletni skarbnik Koła SBP, inicjatorka i koordynatorka wielu projektów realizowanych w kole SBP),
• Dorota Rzepka (dyrektor PiMBP w Bochni, wieloletnia przewodnicząca Koła SBP, przewodnicząca Małopolskiego Okręgu SBP, obecnie zastępca przewodniczącej Małopolskiego Okręgu SBP),
• Beata Sowa (kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnicy Murowanej, sekretarz, a od 2012 członek Zarządu Koła SBP w Bochni, zgłoszona do konkursu Małopolski Bibliotekarz Roku 2012, redaktor naczelny „Wiadomości Lipnickich”).
Listy gratulacyjne Zarządu Głównego SBP wręczono:
• Marii Oszajcy (Wojewódzka Biblioteka publiczna w Krakowie– starszy kustosz – koordynator Zespołu Czytelni Czasopism, 2009-2013 była członkiem Zarządu Okręgu Małopolskiego, w kadencji 2013 – 2017 pełni funkcje skarbnika Zarządu Okręgu),
• Jadwidze Wiatr (Biblioteka Kraków, Pełnomocnik ds. rozwoju i strategii Biblioteki Kraków, wcześniej dyrektor Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej).

Podziękowania formie pisemnej od Zarządu Okręgu Małopolska otrzymali:
• członkowie Kapituły Małopolski Bibliotekarz Roku (Leszek Zegzda, Anna Piotrowska, Ewa Dobrzyńska- Lankosz, Agnieszka Miśkiewicz, Jerzy Woźniakiewicz), oraz:
• Alina Misiowa,
• Józef Zając,
• Jerzy Krawczyk,
• Agnieszka Jakubas-Szczepka,
• Jadwiga Kusior,
• Alina Macała,
• Maria Sosin,
• Jolanta Mazurkiewicz,
• Ewa Witek,
• Halina Matras,
• Agata Kaleta,
• Helena Golińska,
• Michał Rogoż.
Na zakończenie uroczystości podziękowano Bibliotekom w których swoje siedziby mają małopolskie struktury SBP.

Aut. Monika Curyło

Galeria zdjęć

Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP