Polecamy
Małgorzata Kisilowska 22,00 PLN 32,00 PLN

Przedstawiona w książce „kultura informacji” - jako pojęcie, termin, obszar  badawczy... więcej >

Warsztaty - RODO dla bibliotekarzy

Data dodania: 09.02.2018

Warsztaty - RODO dla bibliotekarzy

7 lutego br., w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, odbyły się warsztaty "Ochrona danych osobowych w bibliotece – stan obecny i zmiany po wejściu w życie RODO”, które poprowadził dr Łukasz Wojciechowski, ekspert ds. bezpieczeństwa informacji oraz trener ochrony danych osobowych.

 Szkolenie miało na celu przygotowanie bibliotekarzy do zmian w zakresie ochrony danych osobowych, w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja br. ,nowych przepisów, czyli unijnego rozporządzenia RODO.

Program szkolenia obejmował zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i praktyczne, w tym m.in. :

  • Gdzie szukać polskich aktów prawnych?
  • Gdzie, kiedy i w jakich sytuacjach zgłaszać incydenty bezpieczeństwa?
  • Jak należy przeprowadzać sprawdzenia z przestrzegania przepisów?
  • Na czym polega pseudonimizacja?
  • Jakie uprawnienia i obowiązki będą spoczywać na Inspektorze Ochrony Danych (IOD) w bibliotece?
  • Na jakich zasadach będzie można powierzać i udostępniać dane?
  • Jakie konsekwencje groźą za nieprzestrzeganie nowych przepisów?

Warsztaty były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, dzielenia się wątpliwościami i zadawania pytań, na które wyczerpująco odpowiadał dr Wojciechowski.

 
Warsztaty otworzyła dr Anna Grzecznowska, Dyrektor Biura ZG SBP

 
Warsztaty poprowadził dr Łukasz Wojciechowski

 Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali certyfikaty, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz lutowy numer "Bibliotekarza", w którym znajdziemy bardzo ciekawy artykuł Sylwii Czub-Kiełczewskiej o ochronie danych osobowych w pracy bibliotekarza "Odliczanie do RODO rozpoczęte".

W lutowym numerze "Bibliotekarza" znajdziemy bardzo ciekawy artykuł o RODO

 Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tematem RODO wśród blibliotekarzy, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na II edycję warsztatów, które odbędą się 24 kwietnia 2018 r. w Warszawie:

 

  JF/Redakcja SBP.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP