Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Dotacje dla bibliotek - nabory luty-marzec 2018

Data dodania: 12.02.2018

Dotacje dla bibliotek - nabory luty-marzec 2018

Trwa nabór wniosków do programów dotacyjnych, w których mogą wziąć udział biblioteki. Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem ogłoszonych programów: 

 

 

Kultura – Interwencje 2018

Cel: tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Nabór: do 14 lutego 2018 r. 

Realizacja:  od 31 marca do 20 listopada 2018 roku.

Szczegółowe informacje: NCK.pl

 

Patriotyzm Jutra - X edycja

Ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Projekt ma za zadanie ukazanie historii w sposób ciekawy, nowatorski i angażujący, mogą wziąć w nim udział stowarzyszenia, fundacje, biblioteki, domy kultury i muzea regionalne z całej Polski.

W ramach programu przyznane zostaną dotacje w wysokości od 5 do 70 tys. zł.

Nabór: do 21 lutego 2018 r. 

Realizacja:  do 14 grudnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje: Muzeum Historii Polski

 

Bank Dziecięcych Uśmiechów

 

Program grantowy stworzonym z myślą o instytucjach budżetowych i organizacjach społecznych pracujących na co dzień z dziećmi, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich.

W tej edycji temat przewodni konkursu brzmi: “Książka i sztuka – uczy, bawi, rozwija”. Tylko projekty skierowane na pracę z dziećmi związaną z tym tematem, będą ocenianie przez komisję konkursową.

Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 5.000,00 zł.

Nabór: do 23 lutego 2018 r. 

Szczegółowe informacje: Fundacja BZ WBK

 

Równać szanse 2018

 

Cel: wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Nabór: do 14 marca 2018 r. 

Realizacja:  od 1 lipca do 30 listopada 2018 roku.

Szczegółowe informacje: rownacszanse.pl

 

Na 100 Niepodległa!

Konkurs grantowy Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego na projekty patriotyczne dedykowane dla dzieci i młodzieży, realizowany poprzez dwie ścieżki:

1) Zajęcia lub warsztaty pokazujące znaczenie kultury i tradycji narodowej oraz zwiększające wiedzę historyczną. 55 projektów w tej kategorii ma szansę na dofinansowanie do 10 tys. złotych.

2) Jednorazowe lub cykliczne wydarzenia o charakterze patriotycznym - zwycięskie 5 projektów zostanie dofinansowane kwotą do 120 tys złotych.  

Nabór: do 31 marca 2018 r. 

Realizacja:  od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje: Fundacja BGK

 

JF/Redakcja SBP.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP