Polecamy
30,00 PLN

W ostatnich latach tematyka marketingu i zarządzania stała się jednym z najbardziej dynamicznie... więcej >

Biblioteka Główna WAT - nabór na wolne stanowisko pracy

Data dodania: 13.02.2018

Biblioteka Główna WAT - nabór na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 

 

I. Technik informatyk

Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: cały etat
Termin składania ofert: do 16.03.2018 r.

WYMAGANIA OD KANDYDATÓW:

 • wykształcenie kierunkowe,
 • znajomość obsługi komputerów opartych na systemach Microsoft i Linux,
 • obsługa i diagnozowanie sprzętu komputerowego,
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci komputerowych,

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • kreatywność, silna motywacja do pracy.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • praca w Sekcji Informatyczno-Technicznej BG WAT, zgodna z Regulaminem organizacyjnym Biblioteki Głównej WAT

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV, list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz dorobek zawodowy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

 • osobiście w sekretariacie Biblioteki Głównej WAT pok. 107,
 • listownie: Biblioteka Główna WAT 00-908 Warszawa, ul. gen. Witolda Urbanowicza 19,
 • pocztą elektroniczną bg@wat.edu.pl  

***

Biblioteka Główna WAT kontaktować się będzie telefonicznie lub e-mailowo z wybranymi kandydatami.

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone,


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP