Polecamy
Halina Mieczkowska 28,00 PLN 43,00 PLN

… należy skonstruować odpowiednio rozbudowany schemat opisu bibliograficznego, który by... więcej >

VIII edycja Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego "Sen o Karpatach"

Data dodania: 06.04.2011

Ścieżki trzeba przecierać wciąż, bo mogą zarosnąć na nowo,
przecierać je trzeba tak długo, aż staną się proste
prostotą i dojrzałością wszystkich chwil:
oto każda chwila otwiera się całym czasem,
staje jakby cała ponad sobą,
znajdujesz w niej ziarno wieczności.
Karol Wojtyła „Weronika”
      

Tegoroczna ósma edycja konkursu  „Sen o Karpatach” odbywa się w szczególnym roku obchodzonym jako rok naszego wielkiego noblisty Czesława Miłosza. W maju przeżywać będziemy beatyfikację naszego rodaka, papieża, Jana Pawła II. Proponujemy Państwu, przyszłym uczestnikom naszego konkursu, motto – słowa zaczerpnięte z tekstu Karola Wojtyły Weronika, które może stać się inspiracją do napisania wiersza na konkurs. Może, ale nie musi, bo wybór, w ramach hasła głównego Sen o Karpatach, jak zawsze należy do uczestnika.
Konkurs organizują miejscowi twórcy, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy oraz Towarzystwo Miłośników Piwnicznej. Do udziału w konkursie zapraszamy parających się piórem ludzi kultur pogranicza: Polaków, Słowaków i Łemków, ludzi, którzy góry znają i kochają, potrafią dostrzec bogactwo i złożoność tematyki związanej z hasłem konkursu, pozostają pod urokiem ich surowości oraz różnorodnego piękna.
Konkurs będzie rozegrany w  dwu kategoriach wiekowych:

  • Kategoria I – młodzież do lat 20
  • Kategoria II – dorośli

Wiersze w ilości 1 – 3 nigdzie nie publikowane należy nadsyłać pod adresem Biblioteki w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2011 roku. W oddzielnej kopercie podpisanej wyłącznie godłem należy zamieścić dane personalne, adres emailowy ewent. telefon, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem. W przypadku osób niepełnoletnich musi być zgoda rodziców lub opiekuna prawnego na udział w konkursie. Każdy wiersz w trzech egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu powinien być podpisany tym samym godłem.
Komisja pod przewodnictwem krakowskiego poety i krytyka Józefa Barana oceni nadesłane wiersze, a wyniki ogłosi i wręczy nagrody w czasie sierpniowej imprezy Wrzosowisko XII,  która w tym roku odbędzie się 21 sierpnia. Laureaci i wyróżnieni w konkursie zostaną o tym fakcie powiadomieni po zakończeniu prac Komisji.
Dla laureatów I kategorii przewidziano  nagrody rzeczowe, laureaci II kategorii  otrzymają nagrodę pieniężną oraz wszyscy wyróżnieni upominki rzeczowe.
Organizatorzy  zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji wybranych wierszy w prasie lokalnej.
Zapraszamy piszących, szczególnie młodzież, do udziału w Konkursie.

Adres organizatora
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Rynek 11, 33-350 Piwniczna Zdrój
tel. 18 4464 184
adres e-mail: bpmig.piwniczna@onet.pl

Nadesłała: Monika Wolańska

 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP