Polecamy
39,00 PLN 99,00 PLN

Monografia jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką szeroko pojętej... więcej >

O kreatywności językowej Polaków… wykład z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Data dodania: 19.02.2018

O kreatywności językowej Polaków… wykład z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

21 lutego /środa/ br. o godz. 10.00 w Czytelni Gł. Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej odbędzie się wykład dr hab. Marii Krauz z Uniwersytetu Rzeszowskiego pn. „Słowa, słowa, słowa... czyli o kreatywności językowej współczesnych Polaków”. Wykład będzie okazją do przypomnienia roli i znaczenia języka ojczystego w kształtowaniu tożsamości narodowej.

Organizowany jest w dniu 21 lutego, który ustanowiony został przez UNESCO Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego, dla upamiętnienia wydarzeń z 1952 w Bangladeszu. Zginęło wtedy 5 studentów, którzy domagali się nadania językowi bengalskiemu statusu urzędowego. Obchody tego dnia mają na celu podkreślenie różnorodności językowej świata, promocję wielojęzyczności, a także zwrócenie uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących.

Szacuje się, że językiem polskim posługuje się ok. 50 mln ludzi i uważany jest za jeden z trudniejszych języków do nauki. Wykład w KBP będzie okazją do rozmowy na temat poprawności językowej współczesnych Polaków i zmian jakie w naszym języku nastąpiły na przestrzeni ostatnich lat.

Dr hab. prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego Maria Krauz – zatrudniona jest w Zakładzie Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UR. Jej zainteresowania badawcze to m.in. lingwistyka tekstu, stylistyka i gramatyka opisowa. Absolwentka filologii polskiej WSP w Rzeszowie od początku pracy zawodowej związana z rzeszowską uczelnią. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała w 1989 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 2015r. otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo (UŚ w Katowicach). Jest autorką publikacji z dziedziny tekstologii i stylistyki, m.in. monografii Zdania inicjalne w języku polskim (Rzeszów 1996), współautorką książki Szkice o języku i wartościach w wybranych utworach Stefana Żeromskiego (Rzeszów 2010; wspólnie z Grażyną Filip), współredaktorką 3 tomów zbiorowych, autorką  ok. 70 artykułów naukowych dotyczących tekstu i dyskursu. 

 Serdecznie zapraszamy!

Monika Machowicz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP