Polecamy
Dorota Siwecka 48,00 PLN

Publikacja dostępna także w IBUK oraz IBUK Libra Niniejsza książka stanowi analizę zaleceń i... więcej >

Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2018 - 15. Wystawa Krajowa

Data dodania: 22.02.2018

Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2018 - 15. Wystawa Krajowa

Zapraszamy bibliotekarzy do publicznego zaprezentowania swojego dorobku twórczego na Przeglądzie Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2018 - 15.Wystawa Krajowa.

 

Celem przeglądu jest ukazanie bogatszego obrazu środowiska bibliotekarzy. Wystawa nie jest konkursem.

W codziennych kontaktach z mieszkańcami, dajemy się poznać głównie poprzez krótkie, aczkolwiek bardzo kompetentne kontakty wokół książki i w roli animatorów kultury. Przeglądem pragniemy wyeksponować prywatne realizacje twórcze naszej grupy zawodowej. Dlatego też, proponujemy bibliotekarzom i czytelnikom możliwość pełniejszego kontaktu inspirowanego dokonaniami twórczymi. 

Organizatorzy:

Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach
Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Żary z/s w Bieniowie
Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Patronat:

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Zasady organizacyjne:

Na wystawę proponujemy dostarczać dorobek twórczy, nie prezentowany wcześniej na wystawie Przeglądu Pasji Twórczych Bibliotekarzy, w następujących kategoriach:

A. KATEGORIE TWÓRCZE:

 1. Twórczość literacka – utwory drukowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach;
 2. Twórczość publicystyczna i naukowa, opublikowana w wydawnictwach zwartych i czasopismach (oryginały lub kopie zachowujące wygląd oryginału) oraz w postaci projektów, prezentacji, itp.:
 3. Twórczość plastyczna i dziedzin pokrewnych:
  • malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba;
  • tkactwo artystyczne;
  • rękodzieło artystyczne i użytkowe;
  • modelarstwo w wielu dziedzinach;
  • fotografia i film, w tym dokumentacja uprawianych form teatralnych;
  • edytorstwo książek i czasopism.
 4.  Kolekcjonerstwo tradycyjne, sztuki i inne, merytorycznie opracowane do ekspozycji.
 5.  Muzyka – możliwość krótkiego koncertu podczas wernisażu wystawy lub odtworzenie przesłanych utworów z nośników elektronicznych DVD/CD.

B. Uczestnik składając prace do przeglądu akceptuje niniejsze warunki, oraz: wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie dla potrzeb przeprowadzenia wystawy, wyraża zgodę na upublicznianie wizerunku w katalogu wystawy i innych materiałach reklamowych i promocyjnych, wyraża zgodę bezpłatnej reprodukcji prac w katalogu wystawy i innych materiałach reklamowych i promocyjnych.

C. Charakter ekspozycji zależny jest od nadesłanych eksponatów. Możliwości ekspozycyjne: tablice płaskie, gabloty, ekspozycja przestrzenna, projekcje filmu. Zasady następnego przeglądu po wspólnych konsultacjach mogą być modyfikowane.

Terminy - kontakty:

 1. Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela kol. Beata Kłębukowska – Dyrektor MBP Żary.
 2. Adresy kontaktowe: Miejska Biblioteka Publiczna 68-200 Żary, ul. Wrocławska 11, tel. 68 374 37 36, e-mail: mbpzary@wp.pl , bieniow-gbp@gmail.com
 3. Eksponaty przyjmowane będą do dnia 13 kwietnia 2018 r. w MBP Żary, ze spisem oraz opracowaniem pozwalającym wykonać opisy ekspozycyjne. Prosimy dołączyć krótki biogram twórczo – zawodowy (maksymalnie jedna strona A4, czcionką min. 12 pt.), zdjęcie uczestnika i dane adresowe uczestników (adres do korespondencji, e-mail i nr telefonu), konieczne do udzielania informacji.
 4. Otwarcie wystawy planowane jest w dniu 10 maja 2018 r., w Gminnej Bibliotece Publicznej Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie - Filia Lubanice, następnie wystawa będzie prezentowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach. Terminy otwarcia Wystaw potwierdzimy do 25 kwietnia 2018.
 5. Oferujemy możliwość wypożyczenia ekspozycji i pokazania w innych bibliotekach – zainteresowanych prosimy o kontakt.
 6. Informacje organizacyjne uczestnicy otrzymają e-mailem i przez www.mbp.zary.pl i www.bibliotekigminyzary.pl,
 7. Uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom i informator dokumentujący udział w Przeglądzie, który również będzie udostępniony w wersji elektronicznej.
 8. Zwrot eksponatów – zależnie od prezentowania wystawy w innych bibliotekach – najpóźniej do grudnia 2018 roku.

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP