Polecamy
21,00 PLN 45,00 PLN

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli... więcej >

40 rocznica śmierci Franciszka Sedlaczka

Data dodania: 23.02.2018

40 rocznica śmierci Franciszka Sedlaczka

25 lutego minęła 40 rocznica śmierci Franciszka Sedlaczka (1894 – 1978), nauczyciela, bibliofila, znawcy i kolekcjonera ekslibrisów, przez ponad 40 lat związanego z bibliotekarstwem.

W l. 1933-1939 instruktor oświaty pozaszkolnej Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego do spraw bibliotek oraz organizator i wykładowca na kursach zawodowych i szkoleniach dla bibliotekarzy. Współpracował z Poradnią Biblioteczną ZBP. Po wojnie twórca i dyrektor Państwowego Ośrodka Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie (1949 -1951), a potem w l.1952-1968 wizytator i st. radca ds. bibliotek w Ministerstwie Kultury i Sztuki.

Autor licznych aktów normatywnych oraz instrukcji dotyczących organizacji sieci bibliotek publicznych, zasad wewnętrznej organizacji biblioteki, techniki bibliotecznej w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów oraz budownictwa bibliotecznego i wyposażenia bibliotek.

Pisał też artykuły w czasopismach bibliotekarskich oraz skrypty dla bibliotekarzy m.in.: Pomieszczenie, sprzęt i urządzenie biblioteki. Opracował uwagi do wytycznych w sprawie budynków bibliotecznych L.Mc Colvina, wybitnego angielskiego znawcy w tej dziedzinie, które zostały opublikowane przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Bibliotekarskich (IFLA) w organie Federacji „Libri”, a także w nr 9 „Bibliotekarza” z 1960 r. pt. O wytycznych dotyczących planowania lokali bibliotecznych. W oparciu o te uwagi opracował też tzw. Tablice Sedlaczka, w których przedstawił praktyczne normy będące wytycznymi dla bibliotek publicznych, przydatne do opracowania programu użytkowego budynków i lokali bibliotecznych.

Wstąpił do Związku Bibliotekarzy Polskich w 1933 r. Pełnił wiele funkcji  Zarządzie Głównym ZBiAP oraz SBP, jak też w różnych agendach tych organizacji. Od 1960 r., przez kilka kadencji, był wiceprzewodniczącym Komisji Budownictwa i Wyposażenia Bibliotek ZG SBP. Członek Honorowy SBP.

Zob. też:
Pawlikowska Ewa: Twórca i organizator Państwowego Ośrodka Kształcenia Bibliotekarzy – Franciszek Sedlaczek (1894-1978).W: Śladami edukacji bibliotekarskiej. Warszawa 1995, s.57-68

J.J.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP