Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Rok Czesława Miłosza w Krośnie

Data dodania: 06.04.2011

Rok Czesława Miłosza w Krośnie

W najbliższy czwartek – 7 kwietnia - o godz. 11.00 w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się sesja popularnonaukowa poświęcona życiu i twórczości Czesława Miłosza.
Sesja jest organizowania w ramach obchodów Roku Czesława Miłosza i rozpoczyna realizację projektu „Miłosz – poeta wciąż odkrywany” Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddziału w Krośnie i Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej przy wsparciu finansowym Gminy Krosno.

Udział w niej wezmą wybitni znawcy życia i twórczości Noblisty: Andrzej Franaszek - literaturoznawca, krytyk, redaktor działu kulturalnego w „Tygodniku Powszechnym”. Zajmuje się twórczością współczesnych poetów polskich. W maju br. roku ukaże się biografia Cz. Miłosza jego autorstwa - w swoim wystąpieniu zatytułowanym Niepokój Czesława Miłosza zaprezentuje poetę niestereotypowego, człowieka pełnego pasji, namiętności, niepokoju; dr hab. Joanna Zach - historyk literatury, pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Krytyki Współczesnej, autorka m.in. książki „Miłosz i poetyka wyznania” - mówić będzie o liryce miłosnej Miłosza w referacie pod nazwą Eros i współczucie. Inspiracje Schopenhauerowskie w poezji Czesława Miłosza; dr Stanisław Dłuski - poeta i krytyk, wykładowca na Uniwersytecie Rzeszowskim - przedstawi referat pt. Patriotyzm i religijność Czesława Miłosza.   

Sesji towarzyszyć będzie wystawa fotografii Stanisława Materniaka „Między Wilnem a Świtezią”, pokazująca miejsca pobytu Poety na Litwie, ale i w USA.
W ramach projektu „Miłosz – poeta wciąż odkrywany” w okresie wakacji w Wypożyczalni Głównej będzie można oglądać wystawę  „Miłosz – świadek minionego wieku”, natomiast we wrześniu odbędzie się spotkanie z Agnieszką Kosińską i promocja książki poświęconej poecie, a w październiku konkurs wiedzy z udziałem uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz koncert poezji śpiewanej.

Nadesłała: Monika Machowicz


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP