Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Konkurs na Plakat Tygodnia Bibliotek 2018 - wybrano projekty do głosowanie internetowego

Data dodania: 27.02.2018

Konkurs na Plakat Tygodnia Bibliotek 2018 - wybrano projekty do głosowanie internetowego

"(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA"- pod takim hasłem przebiega tegoroczny XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, program skierowany do szerokiego grona bibliotekarzy ze wszystkich rodzajów bibliotek.

Przedsięwzięcie, rozpoczynające się 8 maja - w Święto Bibliotekarzy i Bibliotek, będzie popularyzowane poprzez plakat, który zwycięży w konkursie na Plakat Tygodnia Bibliotek 2018 r.  

W dosłownym znaczeniu słowa "dowolność" oraz w sensie ukrytym, rozumiemy jako będące zależne, wyłączne od własnej woli, nieskrępowane nakazami, przepisami, swobodne, wolne czytanie, nieograniczony dostęp do książki w różnym formacie (książka tradycyjna, elektroniczna, audiobook), a co za tym idzie również do biblioteki. (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA pozwala nam rozwijać się umysłowo, kulturalnie, poznawać różne poglądy, nieć nieograniczone możliwości. Hasło nawiązuje także do 100-lecia obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości.

Konkurs na Plakat Tygodnia Bibliotek jest organizowany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie uczestnicy przesyłają maksymalnie po pięć projektów za pośrednictem specjalnego formularza zgłoszeniowego na stronach SBP.pl, który umożliwia zarejestrowanie plakatu w systemie. Następnie prace są oceniane przez Jury, które wybiera maksymalnie 20 projektów do głosowania internetowego. 

Na tegoroczną edycję wpłynęło 73 prac konkursowychprzesłanych przez 36 uczestników konkursu.

Wszystkie projekty zostały ocenione przez Jury, które zebrało się 27 lutego 2018 r. w biurze ZG SBP.

Obrady Jury konkursu na Plakat Tygodnia Bibliotek 2018 r.

Jury w składzie:  

  • dr Anna Grzecznowska, dyrerktor Biura ZG SBP,
  • dr Barbara Budyńska, sekretarz generalny ZG SBP,
  • Marta Lach, dyrektor Wydawnictwa SBP,
  • Małgorzata Jezierska, Biblioteka Narodowa,
  • Tomasz Kasperczyk, grafik komputerowy i operator DTP, webmaster, projektant materiałów reklamowych, książek, czasopism i katalogów,

wybrało 12 plakatów, które zostaną teraz poddane ocenie w głosowaniu internetowym na stronie SBP.pl:  Głosowanie

  

Zwycięży projekt, którzy otrzyma najwięcej głosów od internautów.

Głosowanie potrwa do 15 marca 2018 r. do północy. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi 16 marca 2018 r. 

Redakcja SBP.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP