Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Nabór do programu dotacyjnego "Niepodległa"

Data dodania: 27.02.2018

Nabór do programu dotacyjnego

Ogłoszono nabór do programu dotacyjnego "Niepodległa". Wnioski można składać do 23 marca 2018 r. do godz. 15:59

 

Celem strategicznym programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.

Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

  • Festiwale, koncerty, spektakle,
  • Wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych,
  • Tworzenie archiwów historii mówionej i archiwów społecznych,
  • Projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, np.: warsztaty, gry terenowe, questy,
  • Wystawy wraz z katalogami
  • Publikacje

Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury. 

Szczegółowe informacje na stronie: niepodlegla.gov.pl

 

 Redakcja SBP.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP