Polecamy
25,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Biblioteka Naukowa IRWiR PAN - oferta pracy: bibliotekarz

Data dodania: 16.03.2018

Biblioteka Naukowa IRWiR PAN - oferta pracy: bibliotekarz

Dyrektor Instytutu Wsi i Rolnictwa PAN ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza w Bibliotece Naukowej IRWiR PAN.

 

 

Informacja o Instytucie:

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN jest jednostką naukową, prowadzącą od 45 lat interdyscyplinarne badania społeczne związane z rozwojem obszarów wiejskich. Naukowcy zatrudnieni w IRWiR PAN pracują przy projektach naukowych i wdrożeniowych, zarówno polskich jak i międzynarodowych. Pracownicy Instytutu, jako eksperci i doradcy, uczestniczą w kształtowaniu i ewaluacji polityki rolnej, polityki rozwoju obszarów wiejskich, polityki rozwoju regionalnego i innych polityk publicznych.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie (wyższe), humanistyczne,
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek,
 • znajomość literatury i orientacja na rynku wydawniczym,
 • znajomość bibliotecznych programów obsługi zbiorów i czytelników,
 • umiejętność gromadzenia, ewidencjonowania i udostępniania zbiorów bibliotecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych,
 • umiejętność prowadzenia statystyki, dokumentacji oraz sprawozdawczości bibliotecznej,
 • znajomość języka angielskiego,
 • samodzielność, odpowiedzialność za powierzone zadania i dobra organizacja pracy.

 Dodatkowymi atutami kandydata będą:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej lub pokrewne,
 • biegła obsługa komputera i swobodne korzystanie z Internetu (umiejętność wykorzystania go w pracy),
 • łatwość nawiązywania relacji, wysoka kultura osobista, umiejętność działania w zespole,
 • znajomość zasad archiwizacji.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • CV,
 • list motywacyjny (maksymalnie jedna strona A4),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i posiadane kompetencje (np. certyfikat z języka angielskiego, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zmianami).

Informacje o zatrudnieniu:

Osoba wyłoniona będzie zatrudniona na samodzielnym stanowisku bibliotekarza na czas określony, na okres jednego roku, w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku. W przypadku pozytywnej oceny pracy po upływie roku, przewiduje się przedłużenie umowy. Docelowo zakłada się zatrudnienie na czas nieokreślony. Miejsce wykonywania pracy to biblioteka naukowa IRWiR PAN przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa (Pałac Staszica).

Dokumenty należy składać osobiście w Sekretariacie IRWIR PAN pok. 204, listownie na adres: ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, bądź drogą elektroniczną na adres irwir@irwirpan.waw.pl do dnia 06.04.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego). Instytut zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.04.2018 r.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP