Polecamy
23,00 PLN 38,00 PLN

Celem katalogu jest próba stworzenia podstawowego zasobu biblioteki obsługującej dzieci w wieku od 0 do... więcej >

Bezpłatne seminarium pt. „Rzecznictwo dla bibliotek: Agenda ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Data dodania: 19.03.2018

Zarząd Okręgu Mazowieckiego SBP, Zarząd Oddziału Warszawskiego SBP oraz Koło SBP przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy Głównej Bibliotece Województwa Mazowieckiego zapraszają na bezpłatne seminarium pt. „Rzecznictwo dla bibliotek: Agenda ONZ 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju”, które odbędzie się w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego, ul. Koszykowa 26/28, 21 marca (środa) w godz. 10.00-14.30 (sala konferencyjna).

W programie:

  1. Wprowadzenie - Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, przewodnicząca ZGSBP
  2. Dlaczego należy promować cele zrównoważonego rozwoju: Agenda ONZ 2030, Mariola Ratschka, Ośrodek Informacji ONZ w Polsce
  3. Projekt IFLA włączenia bibliotek do promocji i realizacji celów zrównoważonego rozwoju – Joanna Pasztaleniec- Jarzyńska
  4. Przerwa kawowa
  5. Warsztaty: Jak biblioteki mogą włączyć się do promocji i realizacji celów zrównoważonego rozwoju - Magdalena Gomułka, Biblioteka Śląska w Katowicach
  6. Podsumowanie, wnioski

Zgłoszenia na seminarium należy przesyłać elektronicznie na adres: b.chlebickaabramowicz@sbp.pl

Dokument Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development) przyjęty przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) we wrześniu 2015 r. to program działań definiujący model zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym. W Polsce za realizację Agendy 2030 odpowiedzialne jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii http://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/zrownowazony-rozwoj/agenda-2030/ IFLA włączyła się do realizacji Agendy 2030 w roku 2016 tworząc International Advocacy Programme (IAP) https://www.ifla.org/libraries-development , wskazując na znaczenie bibliotek w rozwoju gospodarczym, społecznym i kulturowym na całym świecie.

Zarząd Główny SBP przyłączył się do programu IAP przyjmując do programu działania SBP na kadencję 2017-2021 kampanie promocyjne pokazujące znaczenie bibliotek w realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Seminarium jest pierwszym etapem programu włączenia polskich bibliotek do kampanii rzeczniczych, których celem jest popularyzacja obecnie realizowanych przez nie usługach i akcjach mających wpływ na rozwój społeczny, kulturalny i ekonomiczny kraju, a także ukazanie potencjału bibliotek w podejmowaniu nowych wyzwań.

Serdecznie zapraszamy!

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP