Polecamy
Bogumiła Staniów 30,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

Promocja książki Katarzyny Szalewskiej "Urbanalia - miasto i jego teksty"

Autor: wbp wbp Biblioteka: Filia Gdańska (ul. Mariacka 42) WiMBP w Gdańsku Województwo: pomorskie
Data dodania: 19.03.2018

Od Paryża Baudelaire`a po Warszawę Białoszewskiego, odBerlina z symfonii Ruttmanna do Nowego Jorku z kinematografii Woody`ego Allena - poszukiwanie artystycznych technik reprezentacji żywiołu miejskości do przekształcenia miasta w jeden z najbardziej trwałych fantazmatów nowoczesnej wyobraźni. Tropieniu tego fantazmatu służą humanistyczne studia miejskie, które stanowią próbę rekonstrukcji nowoczesnej wyobraźni urbanistycznej oraz sposobów jej reprezentacji i transmisji w kulturze. Studia te są też propozycją urbanistyki kulturowej, czyli myślenia o i działania w mieście,
ale z uwzględnieniem performatywnej mocy sztuki, zwłaszcza literatury, w zadomawianiu i wytwarzaniu miejsc. „Urbanalia” to wreszcie projekt swoistego kompendium mowy miasta, słownika, w którym tematyka witryn sklepowych, murali czy legend miejskich łączy się z hasłami nowoczesnych problemów
z tożsamością, historią i kondycją podmiotu.

Katarzyna Szalewska - doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim, autorka monografii „Pasaż tekstowy. Czytanie miasta jako forma doświadczenia przeszłości we współczesnym eseju polskim”, współautorka książek naukowych, autorka licznych artykułów w tomach zbiorowych i czasopismach. Zajmuje się humanistycznymi studiami miejskimi, badaniami specjalnymi oraz związkami między literaturą i historią.

 Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP