Polecamy
15,00 PLN 37,00 PLN

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi... więcej >

Małopolski Bibliotekarz Roku 2017

Data dodania: 20.03.2018

Z nieskrywaną radością i dumą informujemy, że Iwona Multan – bibliotekarka pracująca w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni zdobyła tytuł Małopolskiego Bibliotekarza Roku 2017.

Ogólnopolski Konkurs Bibliotekarz Roku organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Zgłaszany kandydat musi spełniać określone w regulaminie kryteria m.in. mieć osiągnięcia zawodowe, usprawniające działanie biblioteki lub przyczyniające się do rozwoju czytelnictwa i promocji biblioteki. W tegorocznej VIII edycji Konkursu, w województwie małopolskim zgłoszone zostały trzy kandydatki, przy czym jedna z nich nie spełniła wymogów formalnych. Kapituła Konkursu, którą stanowią m.in. Jerzy Woźniakiewicz – dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Leszek Zegzda – członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz przedstawiciele bibliotek naukowych, pedagogicznych i publicznych, weryfikuje zgłoszone kandydatury i wybiera Małopolskiego Bibliotekarza Roku. W czasie posiedzenia, w dniu 8 marca 2018 roku, w drodze głosowania wyłoniono zwycięzcę I etapu Konkursu –Iwonę Multan, której nadano tytuł Małopolski Bibliotekarz Roku 2017.

Iwona Multan od 10 lat pracuje w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała sukcesywnie w różnych oddziałach bibliotecznych: w Czytelni dla dorosłych, Wypożyczalni dla dorosłych, w Dziale Opracowania Zbiorów, a od 2016 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży. Praca z dziećmi jest jej pasją. Chętnie współpracuje z wychowawcami i wychowankami przedszkoli i szkół podstawowych. Kieruje do nich bogatą ofertę kulturalną i edukacyjną, w postaci tematycznych lekcji i warsztatów bibliotecznych. W minionym roku przeprowadziła wiele lekcji bibliotecznych, w tym kilka specjalnych lekcji dla dzieci z Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Sensori. Od 2017 roku prowadzi Klubik Skrzata – cotygodniowe zajęcia muzyczno-literackie dla dzieci w wieku do 3 lat czyli nie uczęszczających do przedszkola. Zajęcia te doskonale rozwijają umiejętności społeczne i przygotowują do edukacji przedszkolnej. Napisała scenariusz i przeprowadziła Piracką Noc w Bibliotece „Ahoj Przygodo - czytaj albo zgiń”. Program nocnej imprezy obejmował m.in. pasowanie na pirata, poszukiwanie skarbu ukrytego w zakamarkach biblioteki, zabawy literackie oraz naukę pirackiego tańca. Koordynowała Literacką Grę Terenową „Książka na start”, którą sama opracowała. W czerwcu 2017 roku współrealizowała projekt „Co za tydzień…ale historia!!!” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt ten skierowany do dzieci i młodzieży, obejmował liczne działania, których celem było rozwijanie potrzeby poszukiwania informacji na temat przeszłości naszego regionu. W ramach tego projektu zrealizowano spotkania autorskie z Mariuszem Wollnym, Grażyną Bąkiewicz i Ewą Stadtmüller, edukacyjną przechadzkę po mieście „Bocheńskie ślady króla chłopków”, spektakle teatralne dla dzieci „O Lechu, Czechu i Rusie” oraz Piknik Rodzinny w Parku Uzbornia. Duże zainteresowanie młodych odbiorców wzbudziły wydarzenia zorganizowane w przestrzeni miejskiej m.in. akcja „Czytanie w Altanie” lub „Pociąg do czytania” popularyzacja legend przy nadszybiu Campi Kopalni Soli. Ogółem w projekcie udział wzięło ok. 1000 osób. Naszą kandydatkę cechuje wysoki profesjonalizm i kreatywność w pracy zawodowej. Jest osobą bardzo dobrze zorganizowaną i sumienną w realizowaniu wyznaczonych zadań. Jest otwarta na nowe technologie, które chętnie wprowadza do biblioteki. Dba o pozytywne postrzeganie biblioteki w środowisku lokalnym.

Iwona Multan otrzyma Medal Małopolski Bibliotekarz Roku 2017, w czasie uroczystej gali finałowej, która odbędzie się 14 maja 2018 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Barbara Banach
Przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP w Bochni
 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP