Polecamy
Jarosław Kończak 27,00 PLN 38,00 PLN

Książka adresowana jest zarówno do osób zainteresowanych komunikacją sponsoringową, jak i tych,... więcej >

10 rocznica śmierci Andrzeja Wyczańskiego

Data dodania: 22.03.2018

10 rocznica śmierci Andrzeja Wyczańskiego

22 marca 2018 roku minęła 10 rocznica śmierci profesora Andrzeja Wyczańskiego (1924-2008), wybitnego historyka czasów nowożytnych, mającego istotne zasługi w organizacji technologii tworzenia dokumentów zastępczych (mikrofilmów) w polskim bibliotekarstwie.

Andrzej Wyczański pracował od 1946 roku w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1953-1989 w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Równocześnie w latach 1949-1959 był pracownikiem Biblioteki Narodowej, pełniąc funkcję kierownika Stacji Mikrofilmowej, która została wyposażona w sprzęt mikrofilmowy przez UNESCO. Dużą pomoc okazał tu Jerzy Giedroyć, który za pośrednictwem paryskiej „Kultury” zorganizował w 1957 roku zbiórkę pieniężną na zakup nowoczesnego sprzętu amerykańskiego.

Istotnym celem działalności mikrofilmowej A. Wyczańskiego było scalanie (skompletowanie) roczników prasy polskiej, której stan zachowania był bardzo zły. W rezultacie podjętych prac już od 1951 roku zaczęły ukazywać się „Katalogi Mikrofilmów”, z czego pierwsze siedem pod redakcją A. Wyczańskiego.

Do Biblioteki Narodowej profesor Wyczański powrócił w latach 1969-1975 jako konsultant naukowy (m.in. ds. reprografii), natomiast od 1974 do 1991 roku pracował w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Pełnił funkcję przewodniczącego rad naukowych w  Instytucie Historii PAN, Bibliotece Narodowej, Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku. Był też członkiem rady naukowej „Polskiego Słownika Biograficznego”.

BDI

Zob. też:

Buchwald-Pelcowa Paulina: Andrzej Wyczański (1924-2008). W: Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa, Warszawa 2012, s. 218-228. 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP