Polecamy
14,50 PLN

Koronawirus opanował cały świat. Również Polska się z nim zmaga. Czy koronawirus może być... więcej >

15 rocznica śmierci Juliusza Bernarda

Data dodania: 22.03.2018

15 rocznica śmierci Juliusza Bernarda

22 marca 2018 r. minęła 15 rocznica śmierci Juliusza Bernarda (1930 – 2003), bibliotekarza, instruktora, metodyka, wieloletniego zastępcy dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

Pracę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów rozpoczął w czerwcu 1954 roku. W kolejnych latach pełnił funkcje instruktora i kierownika Działu Instrukcyjno-Metodycznego, kierownika Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, by w czerwcu 1962 roku objąć stanowisko zastępcy dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, odpowiedzialnego za gromadzenie, opracowanie i przechowywanie zbiorów oraz pracę metodyczno-instrukcyjną. Funkcję tę pełnił do emerytury.

Juliusz Bernard  prowadził też przez kilka lat zajęcia dydaktyczne w Instytucie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, w Państwowym  Studium Bibliotekarskim we Wrocławiu i w Państwowym Ośrodku Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie. W latach 1962-1974 był kierownikiem Państwowego Ośrodka Korespondencyjnego Kształcenia Bibliotekarzy przy WiMBP. W latach 1969-1980 był członkiem Państwowej Rady Bibliotecznej przy ministrze Kultury i Sztuki, pracując w komisji ds. kształcenia i doskonalenia bibliotekarzy oraz komisji ds. czytelnictwa.

Interesował się historią bibliotek na terenie Dolnego Śląska. Opracował historię WiMBP zawartą w dwóch publikacjach: Rozwój Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu w latach 1945-1955 (Wrocław 1985) oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu w latach 1955-1995 (Wrocław 1998).

Działał w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, pełniąc różne funkcje w Kole, Zarządzie Okręgu, a także jako członek Zarządu Głównego.

J.J.

zob. też:

Zborowska Katarzyna, Sierykow Zofia: Juliusz Bernard (1930 – 2003).W: Organizatorzy, bibliografowie, dydaktycy, Warszawa 2015, s.17-25.

Zborowska Katarzyna: Bernard Juliusz. W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement IV. Warszawa 2016, s.21. 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP