Polecamy
45,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

50 rocznica śmierci Czesława Kozioła

Data dodania: 26.03.2018

50 rocznica śmierci Czesława Kozioła

26 marca 2018 roku minęła 50 rocznica śmierci Czesława Kozioła (1909-1968), współtwórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego. Urodził się w Zbydniowie w powiecie tarnowskim. Po ukończeniu gimnazjum neoklasycznego w Nowym Targu i 2-letnim pedagogium w Krakowie krótko pracował jako nauczyciel. W 1933 r. został  instruktorem  oświaty pozaszkolnej  w Inspektoracie Szkolnym w Nowym Targu, gdzie zajmował się sprawami bibliotek i czytelnictwa (prowadził też ruchomą bibliotekę). Studia bibliotekarskie w Wolnej Wszechnicy Polskiej ukończył w 1939 r., natomiast bibliotekarskie studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim  w 1955. W czasie okupacji uczył i  kierował tajnym nauczaniem na terenie powiatu nowotarskiego. Po wyzwoleniu objął stanowisko wizytatora bibliotek w Kuratorium Okręgu Śląskiego, skąd został służbowo przeniesiony do Ministerstwa Oświaty, gdzie pracował na stanowisku wizytatora w Wydziale Bibliotek Powszechnych i Szkolnych oraz naczelnika Wydziału Bibliotek Naukowych w Naczelnej Dyrekcji Bibliotek. Od 1952 r. pełnił kolejno  funkcje naczelnika Wydziału Księgozbiorów i Czytelnictwa, dyrektora Centralnego Zarządu Bibliotek, dyrektora Departamentu Bibliotek w Ministerstwie Kultury i Sztuki, a po reorganizacji  resortu  funkcję wicedyrektora Departamentu Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek.

Przygotował projekty aktów normatywnych związanych z polityką biblioteczną. Brał czynny udział w opracowaniu  ustawy  o bibliotekach z 9 kwietnia 1968 r. Jednocześnie w latach 1947-1958 redagował czasopismo „Bibliotekarz”. Zamieszczał w nim nie tylko artykuły wstępne, ale i wiele innych, poświęconych głównie bibliotekarstwu powszechnemu.

Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego ZG Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Był delegatem Polski  na  międzynarodowe  kongresy  IFLA (posługiwał się 4 językami obcymi). Kontaktom z IFLA i wyjazdom studyjnym zawdzięczał dobrą orientacje w bibliotekarstwie światowym.

Czesław Kozioł był autorem ponad 130  publikacji, dotyczących  zagadnień polityki bibliotecznej, czytelnictwa, kształcenia bibliotekarzy. Wykładał na studiach bibliotekoznawczych na Uniwersytecie Warszawskim, przygotował skrypty dla słuchaczy  kursów bibliotekarskich. Był współautorem dzieła Bibliotekarstwo naukowe oraz rozdziału w wydawnictwie jubileuszowym  Biblioteki m.st. Warszawy o historii  szkoły bibliotekarskiej, prowadzonej przez tę instytucję przed wojną.

K.K.

Zob. też:
Czarnecka Jadwiga: Czesław Kozioł. „Bibliotekarz” 1968, nr 6
Stępniewska Danuta: „Brzydkie kaczątko”, czyli bibliotekarstwo powszechne Czesława Kozioła.  W: Twórcy nowoczesnego bibliotekarstwa polskiego, Wrocław  1994
Czesław Kozioł. W: Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa - Łódź 1972 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP