Polecamy
25,00 PLN

W kolejnym piętnastym tomiku serii „Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych”,... więcej >

List protestacyjny do Pani Minister Hall

Data dodania: 08.04.2011

Łódź, dn. 23 marca 2011 r.

Nauczyciele akademiccy oraz studenci Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego

do Pani MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ Katarzyny Hall

LIST PROTESTACYJNY

W imieniu nauczycieli akademickich oraz studentów Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, kierujemy do Pani Minister list, wyrażający nasz protest wobec propozycji zmiany statusu nauczycieli bibliotekarzy.

Uważamy, że:

  1. Propozycje nie uwzględniają rzeczywistej roli bibliotekarzy szkolnych w podnoszeniu jakości i efektywności pracy szkoły.
  2. Dzielenie nauczycieli na "tablicowych" i „nietablicowych” jest wynikiem nieznajomości specyfiki pracy dydaktycznej, również bibliotekarzy szkolnych, którzy na lekcjach z zakresu edukacji czytelniczej i informacyjnej (a takie wciąż prowadzą na życzenie dyrektorów szkół i nauczycieli przedmiotowych), tablicę również wykorzystują.
  3. Przekazanie samorządom uprawnień do określania czasu pracy, warunków pracy oraz sposobu wynagradzania nauczycieli bibliotekarzy, może doprowadzić do uzależnienia jakości edukacji jedynie od możliwości finansowych i organizacyjnych samorządów.
  4. Władze samorządowe nie zostały (i prawdopodobnie nie zostaną) odpowiednio przeszkolone, aby decydować komu i na jakich zasadach należałby się awans na kolejny stopień w nauczycielskiej hierarchii.
  5. W ostatnim czasie narasta marginalizowanie roli bibliotek szkolnych w procesie edukacji, akceptuje się zwalnianie nauczycieli bibliotekarzy, przyzwala na swobodną interpretację i łamanie obowiązującego prawa przez organy prowadzące szkoły, nie wykorzystuje się kompetencji informacyjnych i dydaktycznych nauczycieli bibliotekarzy – wykształconych jako specjalistów w zakresie przygotowania uczniów do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.
  6. Nie dostrzega się faktu, że biblioteki szkolne są także placówkami wprowadzającymi w świat wartości kulturalnych, że promują humanistyczne ideały i upowszechniają czytelnictwo, a pracujący w nich bibliotekarze pełnili zawsze i nadal powinni pełnić funkcje wychowawcze.

Jednocześnie informujemy, że nie każdy student kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, przygotowywany do pracy w bibliotece, zdobywa kompetencje dydaktyczne. Aby zostać nauczycielami, wybrani studenci (w ramach zajęć fakultatywnych), zgodnie ze standardami nauczania (Zarządzenie z 2004 r.) na poziomie wyższym, odbywają zajęcia z zakresu psychologii, pedagogiki, emisji głosu, technologii informacyjnych, języka obcego i dydaktyki przedmiotowej (zarządzanie informacją, edukacja czytelnicza). Zajęcia te uzupełniane są o praktyki studentów w trakcie trwania roku akademickiego jak i poza.

Nauczyciele akademiccy wkładają wiele pracy, by przygotować profesjonalistów w zakresie zarządzania informacją i animatorów czytelnictwa w szkole. Nie ma lepszych specjalistów od wyszukiwania, selekcjonowania, porządkowania, opracowywania, dokumentowania, przetwarzania i tworzenia nowych informacji, którzy ponadto są przygotowywani do przekazywania swojej wiedzy zgodnie z zasadami dydaktyki. Nikt nie jest w stanie, lepiej niż bibliotekarz, pokierować przygotowaniem uczniów do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym? Czy takich ludzi należy umieścić w kategorii „podawacz książek”? Czy utrzymywanie, że ich degradacja nie przyniesie szkody placówkom edukacyjnym, jest uzasadnione?

Z wyrazami szacunku,
nauczyciele akademiccy kształcący przyszłych nauczycieli bibliotekarzy
oraz studenci
Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego

Źródło: Nowy EBIB


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP