Polecamy
Małgorzata Kowalska 47,00 PLN

Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota... więcej >

Ogólnopolski Konkurs "Komiks o Józefie Piłsudskim"

Data dodania: 28.03.2018

Ogólnopolski Konkurs

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku, w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ogłasza konkurs na wykonanie komiksu inspirowanego wybranymi wydarzeniami z życia Józefa Piłsudskiego. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie twórcy 48. stronicowego albumu komiksowego poświęconego życiu i/lub osiągnięciom Józefa Piłsudskiego w kontekście odzyskania niepodległości przez Polskę 11 listopada 1918 r.

Prace konkursowe muszą być inspirowane wybranymi wydarzeniami z życia Marszałka do momentu ukształtowania się odrodzonej państwowości polskiej, np. mogą być inspirowane ważnymi wydarzeniami w życiu młodego Józefa Piłsudskiego, kształtowaniem się jego postaw patriotycznych, jego działalnością polityczną w okresie zaborów, walką na frontach I wojny światowej, działalnością w Legionach Polskich, wydarzeniami związanymi z Pomorzem i Gdańskiem w kontekście biografii Marszałka np. pobytem w gdańskim więzieniu, oraz wydarzeniami i rolą Piłsudskiego w procesie odzyskiwania niepodległości przez naród polski w 1918 roku, walką o kształt granic oraz rolą Józefa Piłsudskiego w obronie odrodzonego państwa polskiego podczas wojny polsko-bolszewickiej.

Do konkursu mogą się zgłaszać wszystkie osoby pełnoletnie. Zgłoszenie, składające się z czterech przykładowych stron A4 z rysunkiem oraz z konspektu (zarysu) scenariusza, należy przesyłać na adres Działu Promocji Literatury WiMBP w Gdańsku do 15 czerwca 2018 r. (e-mail: promocja@wbpg.org.pl). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca czerwca, premiera albumu w IV kwartale 2018 r. Nagrodą w konkursie jest wydanie komiksu oraz honorarium w wysokości 8.000 zł (rysunek i scenariusz).

Fundatorem nagrody jest Marszałek Województwa Pomorskiego. Szczegółowe informacje, wraz z regulaminem konkursu, dostępne są na stronie www.wbpg.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP