Polecamy

Konkurs fotograficzny (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA

Data dodania: 30.03.2018

Konkurs fotograficzny (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA

Biblioteka Publiczna w Sulęcinie w ramach tegorocznych obchodów Tygodnia Bibliotek organizuje konkurs, którego głównym zadaniem będzie wykonanie fotografii, nawiązującej do myśli przewodniej - (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA!

 

Hasło promujące program Tydzień Bibliotek w 2018 r. brzmi (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA.  Jak my - czytelnicy - możemy to rozumieć?

W dosłownym znaczeniu słowa „dowolność” oraz w sensie ukrytym, rozumiemy jako będące zależne, wyłączne od własnej woli, nieskrępowane nakazami, przepisami, swobodne, wolne czytanie, nieograniczony dostęp do książki w różnym formacie (książka tradycyjna, elektroniczna, audiobook), a co za tym idzie również do biblioteki. (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA pozwala nam rozwijać się umysłowo, kulturalnie, poznawać różne poglądy, mieć nieograniczone możliwości...

A jak Ty rozumiesz to hasło?

Biblioteka Publiczna w Sulęcinie w ramach tegorocznych obchodów Tygodnia Bibliotek organizuje konkurs, którego głównym zadaniem będzie wykonanie fotografii, nawiązującej do powyższej myśli przewodniej.

Jak lubisz czytać?

Co lubisz czytać?

W jaki sposób czytasz?

Wolisz książkę w wersji papierowej, audiobooka czy może specjalistyczne czasopismo?

Co szczególnie Cię interesuje?

 

Odpowiedz na te pytania z pomocą wykonanej przez siebie fotografii! Zaskocz nas – liczymy na Twoją inwencję twórczą!

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu, szczegóły znajdują się na stronach internetowych:

http://bibliotekasulecin.pl,
http://soksulecin.pl.

Regulamin internetowego konkursu fotograficznego „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”:

 1. Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę Publiczną w Sulęcinie, przy ul. Moniuszki 1, zwaną dalej Organizatorem konkursu.
 2. Cel konkursu: Internetowy konkurs fotograficzny pod nazwą „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” to inicjatywa stworzona w celu promowania czytelnictwa jako sposobu spędzania czasu wolnego oraz upowszechniania i popularyzacji fotografii jako dziedziny sztuki.
  Fotografie dopuszczone do udziału w konkursie będą oceniane za pomocą „like” na portalu społecznościowym Facebook – zwycięzcę wyłonią zatem użytkownicy Facebooka, przyznając mu największą liczbę polubień pod zdjęciem jego autorstwa.
 3. Adresaci konkursu:
  Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnikiem konkursu może być każdy, za wyjątkiem pracowników Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej w Sulęcinie oraz ich rodzin.
 4. Zasady uczestnictwa
  • Zgłoszenia do konkursu należy dokonać mailowo na adres: bibliotekasoksulecin@gmail.com.
  • Prace przekazane na konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną, samodzielną twórczość osoby biorącej udział w konkursie.
  • Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie trzy zdjęcia wykonane samodzielnie.
  • Praca konkursowa powinna być zaopatrzona w dane osobowe: imię i nazwisko uczestnika, wiek, adres zamieszkania i nr telefonu. W przypadku osoby niepełnoletniej należy dołączyć pisemną zgodę opiekuna prawnego.
  • Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych www.bibliotekasulecin.pl oraz www.soksulecin.pl, opublikowanie imienia, nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
  • Nadesłanie pracy na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 5. Ocena prac konkursowych
  • Oceny prac konkursowych dokona społeczność portalu społecznościowego Facebook. Zwycięzcę wybiorą zatem użytkownicy Facebooka, przyznając mu największą liczbę polubień pod zdjęciem jego autorstwa. Jednorazowo można oddać dowolną ilość głosów.
  • Decyzja wyłonienia laureata jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
  • Autorowi jednej najlepszej pracy zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
 6. Termin składania prac:
 7.                Prace należy złożyć do dnia 27.04.2018 r. w formie elektronicznej na adres: bibliotekasoksulecin@gmail.com.
                 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas obchodów tegorocznego Tygodnia Bibliotek (08-15.05.2018).
 8. Postanowienia końcowe
  • Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
  • Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.
  • Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów.Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

 Źródło:K.Nowak / Sulęciński Ośrodek Kultury


Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP