Polecamy
Aleksandra Maria Korczak 29,00 PLN

Praca p. Aleksandry Korczak zachowuje wszystkie rygory naukowości, Autorka operuje dojrzałym warsztatem... więcej >

Konkurs fotograficzny (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA

Data dodania: 30.03.2018

Konkurs fotograficzny (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA

Biblioteka Publiczna w Sulęcinie w ramach tegorocznych obchodów Tygodnia Bibliotek organizuje konkurs, którego głównym zadaniem będzie wykonanie fotografii, nawiązującej do myśli przewodniej - (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA!

 

Hasło promujące program Tydzień Bibliotek w 2018 r. brzmi (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA.  Jak my - czytelnicy - możemy to rozumieć?

W dosłownym znaczeniu słowa „dowolność” oraz w sensie ukrytym, rozumiemy jako będące zależne, wyłączne od własnej woli, nieskrępowane nakazami, przepisami, swobodne, wolne czytanie, nieograniczony dostęp do książki w różnym formacie (książka tradycyjna, elektroniczna, audiobook), a co za tym idzie również do biblioteki. (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA pozwala nam rozwijać się umysłowo, kulturalnie, poznawać różne poglądy, mieć nieograniczone możliwości...

A jak Ty rozumiesz to hasło?

Biblioteka Publiczna w Sulęcinie w ramach tegorocznych obchodów Tygodnia Bibliotek organizuje konkurs, którego głównym zadaniem będzie wykonanie fotografii, nawiązującej do powyższej myśli przewodniej.

Jak lubisz czytać?

Co lubisz czytać?

W jaki sposób czytasz?

Wolisz książkę w wersji papierowej, audiobooka czy może specjalistyczne czasopismo?

Co szczególnie Cię interesuje?

 

Odpowiedz na te pytania z pomocą wykonanej przez siebie fotografii! Zaskocz nas – liczymy na Twoją inwencję twórczą!

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu, szczegóły znajdują się na stronach internetowych:

http://bibliotekasulecin.pl,
http://soksulecin.pl.

Regulamin internetowego konkursu fotograficznego „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”:

 1. Konkurs organizowany jest przez Bibliotekę Publiczną w Sulęcinie, przy ul. Moniuszki 1, zwaną dalej Organizatorem konkursu.
 2. Cel konkursu: Internetowy konkurs fotograficzny pod nazwą „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA” to inicjatywa stworzona w celu promowania czytelnictwa jako sposobu spędzania czasu wolnego oraz upowszechniania i popularyzacji fotografii jako dziedziny sztuki.
  Fotografie dopuszczone do udziału w konkursie będą oceniane za pomocą „like” na portalu społecznościowym Facebook – zwycięzcę wyłonią zatem użytkownicy Facebooka, przyznając mu największą liczbę polubień pod zdjęciem jego autorstwa.
 3. Adresaci konkursu:
  Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Uczestnikiem konkursu może być każdy, za wyjątkiem pracowników Sulęcińskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej w Sulęcinie oraz ich rodzin.
 4. Zasady uczestnictwa
  • Zgłoszenia do konkursu należy dokonać mailowo na adres: bibliotekasoksulecin@gmail.com.
  • Prace przekazane na konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną, samodzielną twórczość osoby biorącej udział w konkursie.
  • Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie trzy zdjęcia wykonane samodzielnie.
  • Praca konkursowa powinna być zaopatrzona w dane osobowe: imię i nazwisko uczestnika, wiek, adres zamieszkania i nr telefonu. W przypadku osoby niepełnoletniej należy dołączyć pisemną zgodę opiekuna prawnego.
  • Przesłanie do Organizatora fotografii konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronach internetowych www.bibliotekasulecin.pl oraz www.soksulecin.pl, opublikowanie imienia, nazwiska autora w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystywanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
  • Nadesłanie pracy na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
 5. Ocena prac konkursowych
  • Oceny prac konkursowych dokona społeczność portalu społecznościowego Facebook. Zwycięzcę wybiorą zatem użytkownicy Facebooka, przyznając mu największą liczbę polubień pod zdjęciem jego autorstwa. Jednorazowo można oddać dowolną ilość głosów.
  • Decyzja wyłonienia laureata jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
  • Autorowi jednej najlepszej pracy zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
 6. Termin składania prac:
 7.                Prace należy złożyć do dnia 27.04.2018 r. w formie elektronicznej na adres: bibliotekasoksulecin@gmail.com.
                 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas obchodów tegorocznego Tygodnia Bibliotek (08-15.05.2018).
 8. Postanowienia końcowe
  • Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
  • Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu są wiążące i ostateczne.
  • Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów.Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

 Źródło:K.Nowak / Sulęciński Ośrodek Kultury


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP