Polecamy
47,00 PLN

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE... więcej >

Joanna Golczyk

St. kustosz, kierownik Fonoteki Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu

wykształcenie: wyższe
26 lat pracy w bibliotece

 

Dolnośląski Bibliotekarz Roku 2017

Działania na rzecz biblioteki

Do największych osiągnięć J. Golczyk w 2017 r. należy   aktywny udział w pracach Komitetu Narodowego, odpowiedzialnego za przygotowanie 83 Kongresu IFLA, który miał miejsce we Wrocławiu w dniach 19-25 sierpnia 2017. W kongresie udział wzięło ok. 3 tys. delegatów z ponad 120 krajów. Jako przewodnicząca Okręgu SBP we Wrocławiu, J. Golczyk pełniła funkcję koordynatora wolontariatu i była odpowiedzialna za nabór oraz zarządzanie grupą 260 wolontariuszy z 40 krajów świata. Z zadania wywiązała się znakomicie przenosząc na grunt polski obserwacje poczynione podczas pobytu na 82 Kongresie ILFA w USA. Praca międzynarodowego wolontariatu pod jej kierownictwem została wysoko oceniona zarówno przez organizatorów jak i uczestników Kongresu.
Ponadto, jako aktywny członek Kolegium Kierowników w 2017 r. pracowała w tym gronie nad aktualizacją strategii DBP we Wrocławiu na lata 2018-2021. Udzieliła też wywiadu w radiu nt. korzystania z e-booków (październik 2017.)

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Jest pomysłodawczynią i realizatorką projektów edukacyjno-kulturalnych o zasięgu wojewódzkim, realizowanych co roku przez DBP we Wrocławiu takich jak :

  • Horror Day – Dolnośląski Festiwal Grozy zainicjowany w 2014 r., dla osób zainteresowanych niszową literaturą grozy i horroru z terenu Wrocławia i Polski. Powstał dzięki  współpracy z nieformalną grupą wielbicieli horroru jako jednodniowa impreza czytelnicza przeznaczona dla różnych grup wiekowych. Każdą edycje poprzedzała akcja promocyjna (m.in. wywiady J. Golczyk w radiu). W 2017 r., w ramach 4 edycji zorganizowano 9 imprez (wykłady, warsztaty, prezentacje), w których wzięło udział ok. 400 osób.       
  • Senioralia 2017 – szósta edycja przeznaczona dla najstarszych czytelników, podczas której zorganizowano m. in.: spotkanie Sekcji Haiku przy Uniwersytecie III Wieku, konsultacje z zakresu obsługi tabletów i smartfonów, warsztat ruchowy, zwiedzanie meczetu, prelekcje i koncert muzyki dawnej, a udział wzięło ok. 150 seniorów.

J. Golczyk była odpowiedzialna za realizację i koordynację w/w projektów, zarządzanie zespołem złożonym z pracowników różnych działów DBP, budżet organizowanych wydarzeń oraz współpracę z partnerami. Należą do nich przede wszystkim biblioteki publiczne Dolnego Śląska oraz instytucje zewnętrzne (np. Stowarzyszenie Otwarte Klatki, Wrocławskie Centrum Seniora, Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej).

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

J. Golczyk jest wieloletnim członkiem SBP. W kadencji 2013-2017 pełniła odpowiedzialne funkcje jako Przewodnicząca Zarządu Okręgu Dolnośląskiego SBP i członek Zarządu Głównego SBP. W ramach pracy w okręgu zajmowała się m. In. organizacją Dolnośląskich Dni Bibliotekarza, szkoleń dla członków SBP, prowadziła profil FB dla okręgu, reprezentowała struktury dolnośląskie na forum krajowym, a także podczas 82 Kongresu IFLA w Columbus (USA) w 2016 roku.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

W  2010 r. ukończyła szkołę trenerską STOP-u, co uprawnia ją  do prowadzenia  szkoleń z zakresu prawa autorskiego, tworzenia strategii, polityki gromadzenia zbiorów audiowizualnych.  W l. 2012-2014 zrealizowała  cykliczny  projekt „ Tydzień w Kryminale”, czyli  cykl spotkań i warsztatów dla wielbicieli literatury i filmu kryminalnego. W  2014 r. wdrożyła projekt „Zabukuj sobie ibuka”, umożliwiający wypożyczanie e-booków w DBP we Wrocławiu  (  zakupiono wówczas 20 czytników Kindle 5 Classic, które do chwili obecnej służą  czytelnikom) . W 2015 r.  J. Golczyk  zrealizowała  go  także na terenie Dolnego Śląska.

Cechy osobowościowe

Cechuje ją rzetelność i sumienność. Do każdego zadania podchodzi bardzo poważnie, planuje realizację zadań przygotowując wiele opcji rozwiązań. Zdaje egzamin  zarówno jako osoba zarządzająca (kierownik działu, przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP) jak i samodzielny pracownik. Charakteryzuje się obiektywizmem w ocenie sytuacji, co jest szczególnie widoczne przy rozwiązywaniu problemów kadrowych . Jest osobą życzliwą i empatyczną, lubianą przez pracowników i  czytelników. Angażuje się w działania wykorzystując swoją wiedzę i determinację w dążeniu do celu. Sprawdza się w sytuacjach ekstremalnych, wymagających maksymalnej koncentracji czego dowodem jest jej nowatorski sposób organizacji i zarządzania wolontariatem podczas Kongresu IFLA.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP