Polecamy
Bogumiła Staniów 20,00 PLN 38,00 PLN

Dla powodzenia książki popularnonaukowej potrzebny jest ogólny wysiłek autora,  wydawcy,... więcej >

Jolanta Janiec

Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów 
Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie

wykształcenie: wyższe pedagogiczne 
24 lata pracy w bibliotece

  

Lubelski Bibliotekarz Roku 2017

Działania na rzecz biblioteki

W 2017 r. J. Janiec brała udział w opracowaniu koncepcji i przygotowaniu wniosku w Urzędzie Miasta na modernizację budynku, w którym planowana jest nowa siedziba biblioteki. W ramach promocji działań podejmowanych w MBP opublikowała artykułWszyscy możemy być Loesje” („Cogito”, nr 6(516) z 22.05.2017) prezentujący grupę młodzieży pOBUDZENI działającą od września 2016 r., której jest pomysłodawcą i koordynatorem. Realizując imprezy kulturalno-edukacyjne współpracowała z władzami miasta, lokalnymi instytucjami, organizacjami i liderami społecznymi jak: Hrubieszowski Dom Kultury, Muzeum, Biblioteka Pedagogiczna, Fundacja Kultury i Przyjaźni Polsko ‐ Francuskiej.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Trenerka, bibliotekarka, animatorka kultury, pedagog, pracuje z dziećmi, młodzieżą i seniorami. Ważniejsze akcje i działania zrealizowane w 2017 r.:

  • koordynacja kolejnej edycji 244h Maratonu Czytania, który angażuje całą społeczność miasta i wiele organizacji. W dn. 9-10.06 wzięło w nim udział 140 lektorów i 567 osób;
  • Akcja Włącz Poezję! Spotkanie dwóch pokoleń: DKK Lekturynki i Klub Złotego Wieku, (21.03, udział 47 osób; warsztaty kreatywnego pisania tekstów Loesje dla uczniów hrubieszowskich szkół, (kwiecień, udział 49 uczestników);
  • pokazowa Debata Oksfordzka nt.: „Odpowiedzialność to zjawisko obce młodzieży”, dla przedstawicieli szkół i organizacji młodzieżowych z terenu miasta (24.04) oraz Turniej debat oksfordzkich „ Młodzi mają głos”, pod Patronatem Burmistrza Miasta (2.06);
  • prowadzenie DKK dla dorosłych i młodzieży „Lekturynki” oraz grupy pOBUDZENI”– razem 46 spotkań; cykl zajęć z seniorami: „ Radość uczenia się przez całe życie wg metody Marii Montessori” i realizacja programu: „ O finansach w bibliotece” - 4 edycje dla 87 osób.
  • Wyjazd studyjny pOBUDZONYCH w dn.3-5.06, na zaproszenie warszawskiej młodzieży i Stowarzyszenia Moja Białołęka, w programie: wizyty w miejscach edukacyjnych, warsztaty Engarde! z para olimpijczykami, debata „Siła kobiet, (Nie)konferencja - pOBUDZENI byli moderatorami dyskusji młodych warszawiaków na wybrane przez nich tematy.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

 J. Janiec chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem. W 2017 r. zrealizowała:

  • prowadzenie warsztatów z kreatywnego pisania tekstów Loesje dla bibliotekarzy powiatu Hrubieszowskiego (5.06), dla moderatorów DKK woj. lubelskiego (6.04) oraz na zjeździe Szkoły Liderów PAFW ( 24.06), a także debaty „Narodowy Coaching ‐ jak rozwinąć skrzydła polski lokalnej” ( Lubaczów; 15.05);
  • szkolenia dla bibliotekarzy: „ Asertywność i praca z trudnym użytkownikiem w bibliotece”, w MPBP w Świdniku (30.11) oraz „Praca z młodym użytkownikiem w bibliotece” w MBP w Krośnie (13.06, na zlecenie FRSI)
  • współorganizacja ogólnopolskiego zjazdu bibliotekarzy na Lubelszczyźnie BiblioLab, prowadzenie warsztatu „Asertywność w zawodzie bibliotekarza” podczas w/w zjazdu i   udzielenie wypowiedzi dla Panoramy Lubelskiej (28.09.)

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

To przede wszystkim jej działania ogólnopolskie, we współpracy z różnymi organizacjami: od 2012 r. aktywne uczestnictwo w sieci LaBib; 4.02.2016 r. udział w mobilnej, multimedialnej wystawie „Co ludzie powiedzieli?”, prezentowanej przez Stowarzyszenie Praktyków Kultury z Warszawy, której oglądanie miało formę gry; 14.11.2016r. udział w pokazie filmu dokumentalnego „Założę czerwone spodnie ( we współpracy ze Stowarzyszeniem WAGA z Gdańska), pokazującego przykłady kobiet, które odważyły się zmienić swoje życie. 

Cechy osobowościowe

Otwarta, komunikatywna, potrafiąca pozyskiwać partnerów do współpracy, konkretna i konsekwentna, co przyciąga i wiąże z biblioteką grupy  użytkowników. Eksperymentująca, odważna, operatywna, poszukująca, o czym świadczy realizacja ogólnopolskich projektów. Ciekawa świata, ludzi, wiedzy i trendów; poszukująca przestrzeni do rozwoju własnego i biblioteki, ciągle podnosząca kwalifikacje i kompetencje, otwarta na doświadczenia, entuzjastka zmian w bibliotece i w sobie. A przy tym ciepła i serdeczna, zawsze uśmiechnięta.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP