Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Cecylia Judek

St. kustosz, sekretarz naukowy,
Książnica Pomorska im. S
tanisława Staszica w Szczecinie

wykształcenie: wyższe: filologia polska, podyplomowe studia bibliotekoznawcze
36 lat pracy w bibliotece

  

Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku 2017

Działania na rzecz biblioteki

Reprezentowała Książnicę Pomorską (KP)  jako ekspert biorąc udział w audycji radiowej dot. narodowego czytania i sposobów upowszechniania czytelnictwa, (PR Szczecin 15.02.2017) oraz w debacie o kondycji kultury w woj. zach-pom. (I Zamkowe Forum Kultury, 28.03.2017)

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

W 2017 r., z okazji Jubileuszu 100-lecia SBP, była pomysłodawczynią akcji Poczekalnia/ poczytalnia. Czekając, czytajmy!” która polegała na zakładaniu małych czytelni w poczekalniach miejsc użyteczności publicznej (przychodniach, biurach, u fryzjera, dentysty – powstały tam 43 punkty, w 13 miastach woj. zach-pom).  Zrealizowała też wiele projektów edukacyjno-kulturalnych: wygłosiła 53 prelekcje, 23 razy odwiedzając biblioteki woj. zach-pom., miała 12 wystąpień dla środowiska szczecińskich seniorów i os. niepełnosprawnych. Była autorką i koordynatorką projektu "Podążać za marzeniem" popularyzującego twórczość J. Conrada wśród wszystkich grup wiekowych (dofinansowanie z Programu Conrad 2017 MKiDN). Przeprowadziła 29 prelekcji, dla 1374 os., ponadto  koordynowała organizację 8 warsztatów interpretacyjnych „I ty możesz być Conradem”,  2 spektakle ( we współpracy z teatrami ESPERO i Współczesnym w Szczecinie) raz konkurs literacki: „Morska szkoła charakterów wg J. Conrada”. Zorganizowała i prowadziła 6 spotkań autorskich. Jako organizatorka i prelegentka brała tez  udział w 8 konferencjach/seminariach naukowych i popularnonaukowych, takich jak:  „100. lat Polskiego Gimnazjum w Harbinie (25.05), ” W kręgu Stefana Flukowskiego” (12.09), „Ludzie nauki Pomorza Zachodniego”/ (6.12).

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

Jako przewodnicząca ZO SBP w Szczecinie zorganizowała 22.02.2017r. jubileusz 100-lecia SBP i 70-lecia SBP na Pom. Zach., w trakcie którego Okręg SBP w Szczecinie został uhonorowany okolicznościowym medalem Marszałka Woj. Zach-pom. Napisała też wstęp do jubileuszowej monografii: Zachodniopomorski Okręg SBP, [w:] Zachodniopomorskie SBP z perspektywy dziesięcioleci (1945-2016). Szczecin 2017, s. 7-28. W ramach obchodów jubileuszowych współorganizowała Kongres Bibliotekarzy Woj. Zach-pom. ( 21.06.2017), na którym wystąpiła z referatem „Początki działalności SBP na Pomorzu Zachodnim i związanych z nim ludzi”; przyczyniła się do powstania okolicznościowej wystawy “Zasłużeni ludzie kultury -działacze SBP w bibliotekach zachodniopomorskich” oraz zainicjowała konkurs dla studentów wzornictwa (ZUT w Szczecinie) na jubileuszowy exlibris. 
Prowadziła też bieżącą działalność na rzecz środowiska organizując:  21 prelekcji n.t. nowych technologii w procesach bibliotecznych ( w cyklu spotkań dla bibliotekarzy KP „Wewnętrzna Akademia Biblioteczna”); V SympozjumLudzie Książki Pomorza Zachodniego”(15.05, w ramach Tygodnia Bibliotek) oraz prowadząc  V „Środę Bibliotekarską” (18.10, w cyklu poświęconym zasłużonym bibliotekarzom Pom. Zach.). Po trzech kadencjach na stanowisku przewodniczącej ZO SBP w Szczecinie (2005-2017),  C. Judek wycofała się z pełnienia tej funkcji. W kadencji 2017-2022 jest wiceprzewodniczącą Głównego Sądu Koleżeńskiego  oraz członkinią Komisji ds. Komunikacji Społecznej.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

W l. 1984-2007 jako kierownik Oddz. Rękopisów i Muzeum Literackiego , a potem Działu Zbiorów Specjalnych KP, w sposób znaczący powiększyła kolekcje rękopisów biblioteki o archiwa twórcze  znanych pisarzy i osób istotnych dla Pom. Zach.
Była pomysłodawczynią i organizatorką wielu cyklicznych przedsięwzięć popularyzujących literaturę, czytelnictwo i bibliotekarstwo, jak: „Wagary z poezją” (od 2000,) „Wewnętrzna Akademia Biblioteczna”(od 2007), Konkurs im. S. Badonia o Nagrodę Marszałka Woj. Zach-pom. -Zachodniopomorski Bibliotekarz Roku (od 2009); „Ludzie Nauki Pomorza Zachodniego” (od 2013), „Wykłady Markiewiczowskie” (od 2015). Współinicjowała i realizowała akcje - „Zeskanuj swoje archiwum rodzinne” (od 2013), „Cyfrowe Archiwum Dźwiękowe”(od 2014).
Jest autorką ponad 170 artykułów w prasie fachowej i literackiej, opracowała ponad 20 biogramów bibliotekarzy Pom. Zach  do  „Słownika Pracowników Książki Polskiej”. 

Cechy osobowościowe

C. Judek to osoba niezwykle otwarta, pracowita, sumienna i pomocna. Ma umiejętność dzielenia się swą rozległą wiedzą teoretyczną i  praktyczną.  Jej niespotykana łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów, tak  z osobami prywatnymi, jak i instytucjami, owocuje przekazami darów, inicjatywami popularyzatorskimi,  współpracą, a także działaniami na rzecz ochrony spuścizn i zachowania pamięci o ludziach istotnych nie tylko dla naszego regionu. C. Judek reprezentuje sobą nowoczesny wizerunek bibliotekarza - osoby kreatywnej, myślącej i działającej nieszablonowo, pełnej energii i otwartej na wyzwania.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP