Polecamy
Katarzyna Biernacka-Licznar 25,00 PLN 41,00 PLN

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z... więcej >

Maria Kołodziejska

Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

wykształcenie: wyższe
31 lat pracy w bibliotece 

  

Podlaski Bibliotekarz Roku 2017

Działania na rzecz biblioteki

W 2017 r. priorytetem dla M. Kołodziejskiej było utworzenie szerokiej oferty kulturalno-edukacyjnej dla użytkowników. Na realizację części projektów zdobyła środki z MKiDN  i z  Miasta Suwałki, inne zamierzenia zorganizowała współpracując z podmiotami lokalnymi (Stowarzyszenie Kulturalne Bibliofil, Fundacja Ego, Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów itp.), krajowymi (Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie „Larix”, SBP), a nawet międzynarodowymi. Dzięki współpracy otworzyła w 2017 r. wypożyczalnię odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej Czytak Plus, dla osób niewidomych i słabo widzących oraz doprowadziła do wydania jubileuszowej książki „Suwalskie limeryki latem. 2007-2017”.  Dbając o promocję działań Biblioteki w regionie współpracowała z  lokalnymi mediami (w 2017 r. prezentowała suwalską Bibliotekę w  audycji Radia 5). 

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

W 2017 r., BP w Suwałkach zrealizowała 5  projektów skierowanych do mieszkańców Suwałk i Suwalszczyzny, szczególnie dzieci, młodzieży i seniorów:

  • „ Scena Literatury Dziecięcej”  złożona z 8  tematycznych bloków m.in.: spotkań  „Poznaj autora”, „Książka na start" - dla maluchów z rodzicami, bloga "Biblioteka poleca dzieciom".   
  • „Listopadowe prześmiechy w bibliotece”, a w nich 6 tematycznych imprez m. In.: warsztaty śmiechu, pokazy filmów komediowych, konkurs recytatorski "Śmieszna sprawa".
  • „Kapelusze Marii Konopnickiej”,  największy z projektów  zrealizowanych w 2017 r.   Składał się z 4 cyklów : „W kapeluszu Marii Konopnickiej”, „Krasnoludki są w Suwałkach”, „Suwałki to nie Kraina Deszczowców” i „Duszki, stworki i potworki”,  w ramach  których odbyły się m.in.: spotkania, warsztaty edukacyjne, wykłady, zajęcia plastyczno-literackie, gra miejska i konkurs plastyczny „Sny Marii Konopnickiej” . Całość zakończył „Bal u Krężołka”,
  • „Luty pod znakiem miłości”-  wśród 4  wydarzeń na uwagę zasługuje akcja wysłania 100 listów z tekstami polskich poetów, do 100 losowo wybranych mieszkańców Suwałk.
  • „Suwalskie limeryki latem. 2007-2017”  to  książka w nakł. 300 egz., wydana z okazji 10-lecia konkursu literackiego pod  tym samym tytułem oraz promujące ją spotkanie połączone z koncertem poezji śpiewanej.

Ponadto, we współpracy z organizacjami pozarządowymi  M. Kołodziejska zorganizowała:  2 wystawy filatelistyczne „Ceniłem księgi dawne” i „Moda na znaczkach - znaczki w modzie”,  27 spotkań autorskich z pisarzami, „Fantastyczne popołudnie w bibliotece”( poświęcone literaturze fantasy i science-fiction),  „Noc Bibliotek”, rajd „Odjazdowy Bibliotekarz”.
Koordynowała pracę  Kreatywnego Ośrodka Nauki i Technologii „Midicentrum”, gdzie odbyło się kilkadziesiąt zajęć edukacyjnych i interaktywnych różnego typu, łączących naukę z zabawą i cieszących się wielkim zainteresowaniem: w sumie Midicentrum odwiedziło  ok. 10.000 osób. Koordynowała działalność DKK „Czwartkowe Obgadywanie” ( 10 spotkań) oraz  prowadziła  DKK w Areszcie Śledczym  w Suwałkach ( 4 spotkania}. Była też koordynatorem projektu „StayTuned for America” realizowanego wspólnie z Grodzieńską Obwodową Bibliotekę Naukową im. E. F. Karskiego w Grodnie, który polegał  na organizacji czytania poezji w Polsce ( BP w Suwałkach) i na Białorusi (Biblioteka w Grodnie)

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

Od 2017 r. BP w Suwałkach uczestniczy w międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Sci-citizens – Evaluating Bridges between science, education and society”, w ramach którego pracownicy biorą udział w warsztatach i spotkaniach z instruktorami europejskich placówek edukacyjnych. Dzięki współpracy nawiązanej przez M. Kołodziejską z norweską biblioteką miejską w Tromso, w marcu 2017 r.,  odbyła się wizyta studyjna 3 pracowników suwalskiej  biblioteki  w bibliotece norweskiej. Ponadto we współpracy z BP Pow. Białostockiego oraz MBP w Łomży, M. Kołodziejska zorganizowała 17 maja 2017 r., konferencję z cyklu „Wzorce kulturowe w pracy bibliotekarza”. Uczestniczyło w niej 50 bibliotekarzy z woj. podlaskiego.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

W  2007 r. zainicjowała cykliczny konkurs literacki „Suwalskie limeryki latem” W r. 2015 r. otworzyła Kreatywny Ośrodek Nauki i Technologii „Midicentrum”, oddział Biblioteki, gdzie wykorzystuje się technologie informatyczne w celach edukacyjnych.

Cechy osobowościowe

M. Kołodziejska jest osobą o pogodnym usposobieniu, łatwo nawiązującą kontakt z czytelnikami i pracownikami biblioteki. Otwarta na nowe pomysły, innowacje i eksperymenty. Kreatywna, ze „świeżym” spojrzeniem na otaczającą rzeczywistość. Chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem. Wyróżnia ją wysoki poziom etyczny, kultura osobista i klasa. Troszczy się nie tylko o bibliotekę i jej odbiór w środowisku, ale tez o pracowników i ich komfort pracy. Jest niezwykle koleżeńska, można Jej ufać, zwierzyć się ze swoich kłopotów i zawsze liczyć na pomoc bądź dobrą radę. Zaspokojeniu potrzeb czytelników bądź pracowników potrafi podporządkować wszystkie zawodowe poczynania i przedsięwzięcia. 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP