Polecamy
14,50 PLN

Koronawirus opanował cały świat. Również Polska się z nim zmaga. Czy koronawirus może być... więcej >

Violetta Łabędzka

Kierownik Działu Udostępniania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu

wykształcenie: wyższe
30 lat pracy w bibliotece

 

Opolski Bibliotekarz Roku 2017

Działania na rzecz biblioteki

V. Łabędzka widzi w bibliotece miejsce dostępne dla wszystkich, także dla seniorów czy osób z dysfunkcjami. Stąd jej nieustanne działania, aby oferta biblioteczna była szeroka i dostosowana do potrzeb wszystkich grup czytelników. Temu celowi służy także współpraca z różnorodnymi podmiotami. Dzięki niej WBP w Opolu pozyskała wielu partnerów, z którymi współorganizuje imprezy i przygotowuje projekty. Są to: Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Głuchych, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”, Nauczycielski Klub Literacki, ZPAP Polska Sztuka Użytkowa, Opolski Klub Fantastyki „Fenix”, Państwowa Szkoła Muzyczna, Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego, i in. 26.04.2017 r. podpisano umowę o współpracy z Wydz. Filologicznym Uniw. Opolskiego.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Rok 2017 w WBP w Opolu obfitował różne formy działalności kulturalnej i edukacyjnej zrealizowane przez V. Łabędzką i jej zespół. Część projektów była dofinansowana przez MKiDN, m.in. zasługujący na szczególne wyróżnienie autorski projekt w/w „Językowo-kulturowy przekładaniec” (w MKiDN uzyskał największą ilość punktów). Był to cykl imprez popularyzujących języki, literaturę i kulturę państw różnych stron świata, na który złożyły sie: spotkania z pisarzami, tłumaczami, podróżnikami, filmoznawcami; wystawy: „Z huculskiej skrzyni”( połączona z warsztatem tworzenia biżuterii etnicznej), czy „Ukraina w fotografii”; konwersacje językowe, dwa koncerty. 13 maja 2017 r. czytelnicy wzięli udział w jednodniowym festiwalu kultur i języków świata „Międzynarodowy zawrót głowy”, podczas którego oprócz odbyły się m.in.: rozmowy „Przy stoliku z Anglikiem, Francuzem, Hiszpanem…” (na temat narodowych zwyczajów, specjałów ) z udziałem wolontariuszy współpracujących z biblioteką. Łącznie zorganizowano 300 wydarzeń, w których wzięło udział ponad 9 000 osób. Kolejny autorski projekt V. Łabędzkiej „Słowo – obraz – dźwięk”  skierowany do różnych grup odbiorców, uwzględniał szczególne potrzeby osób z dysfunkcją wzroku, słuchu oraz chorych psychicznie. W ramach projektu odbyło się 19 imprez, wśród nich tłumaczone na język migowy spotkania z pisarzami i podróżnikami, projekcje filmów z audiodeskrypcją, wystawy niepełnosprawnych twórców, warsztaty dla osób z dysfunkcją wzroku oraz prezentacja zbiorów zabytkowych biblioteki osobom z dysfunkcją słuchu. We wszystkich wydarzeniach uczestniczyło ok. 1800 osób, w tym ok. 600 z zaburzeniami i niepełnosprawościami. Natomiast we współpracy z innymi podmiotami V. Łabędzka zrealizowała takie wydarzenia kulturalne, jak: comiesięczne koncerty uczniów PSM „Muzyka w galerii czyli Galeria muzyki”,” „Opolskie spotkania fantastyczne” - z klubem „Fenix, wystawy artystów opolskich M. Domańskiej i E. Szołomiak – dzięki współpracy z ZPAP „Polska Sztuka Użytkowa” Ponadto, we współdziałaniu ze szpitalami dla nerwowo i psychicznie chorych w Opolu i Branicach przygotowano wystawę prac pacjentów „Nasze Opole”.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

V. Łabędzka aktywnie działa na rzecz SBP (m.in. współorganizuje ze strukturami SBP „Tydzień bibliotek”). Od 2017 r. jest skarbnikiem Zarządu Okr. SBP w Opolu. Współredaguje „Bibliotekarza Opolskiego”, opublikowała też ok. 40 fachowych artykułów w czasopismach bibliotekarskich. W ramach projektu „Edukacja Kulturowa Opolszczyzny EDUKO 2016-2018” przygotowała szkolenie nt. obecności ludzi niepełnosprawnych w kulturze. 

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

Od 2012 r. jest kierownikiem Działu Udostępniania (wypożyczalni, czytelni, Oddziału Zbiorów Specjalnych i Zabytkowych, Biblioteki Muzycznej, Biblioteki Obcojęzycznej, Biblioteki Austriackiej). W l. 2014 -2016. podjęła wiele działań ułatwiających dostęp do zbiorów czytelnikom niepełnosprawnym: doprowadziła do adaptacji budynku biblioteki, utworzenia w czytelni stanowiska dla osób z dysfunkcją wzroku oraz wypożyczalni czytaków.

Cechy osobowościowe

Kreatywna, jej autorskie pomysły promujące czytelnictwo i działania na rzecz osób z dysfunkcjami odniosły sukces. Zawdzięcza to własnemu zaangażowaniu w realizację projektów, dobrej organizacji pracy i umiejętnemu zarządzaniu zespołem. Także umiejętności nawiązywania kontaktów i efektywnej współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami. Działa społecznie, chętnie dzieli się wiedzą. Jest koleżeńska, dyskretna i godna zaufania.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP