Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Sylwia Markiewicz

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie

wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
12 lat pracy w bibliotece

 

Lubuski Bibliotekarz Roku 2017

Działania na rzecz biblioteki

S. Markiewicz to główna pomysłodawczyni i osoba odpowiedzialna za budowę nowej siedziby GBP w Zwierzynie, sfinansowanej ze środków MKiDN w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W czerwcu 2016 r. rozpoczęły się roboty budowlane, w styczniu 2017 r. biblioteka o pow. 390 m2, została oddana do użytku. Także z inicjatywy S. Markiewicz powstała nowoczesna aranżacja otwartej  przestrzeni bibliotecznej z czytelniami i wypożyczalnią, w której łatwo się odnaleźć dzięki systemowi informacji wizualnej. W budynku jest też aula wyposażona w sprzęt audiowizualny, co pozwala organizować różnego typu spotkania oraz pomieszczenia biurowe i socjalne. Cały obiekt jest monitorowany.
S. Markiewicz, dba o promocję działań bibliotecznych osobiście oraz  przy pomocy lokalnej prasy i mediów internetowych. Dzięki niej, GBP w Zwierzynie posiada swoją stronę www, katalog on-line oraz profil na portalu społecznościowym. W 2017 r., podczas corocznej narady dyrektorów i kierowników bibliotek w Gorzowie Wlkp. wystąpiła z referatem: „Budowa i wyposażenie budynku GBP w Zwierzynie: prezentacja efektów projektu”.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

S. Markiewicz jest pomysłodawczynią i organizatorką corocznych imprez bibliotecznych. W 2017 r. po raz dziewiąty zorganizowała konkurs Czytelnik Roku oraz Gminny Festiwal Twórczości Dzieci Młodzieży (na  który składają się konkursy plastyczny i literacki dla dwóch grup wiekowych). Po raz czwarty odbył się trzydniowy cykl „Spotkań z książką” dla gimnazjalistów, podczas którego  czytają  oni młodszym kolegom, biorą udział w konkursie wiedzy o książce oraz  w  spotkaniu autorskim. Po raz drugi  zrealizowała konkurs „Gmina Zwierzyn - moje miejsce na ziemi” także adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych  i popularyzujący wśród nich  historię, kulturę i tradycję lokalną.
Aby zwiększyć ofertę dla różnego rodzaju  użytkowników S. Markiewicz stara się pozyskiwać partnerów i współpracuje z nimi przy realizacji przedsięwzięć. W 2017 r. konkurs „Nasze kulinarne korzenie”, skierowany do sołectw z terenu gminy, zorganizowany był wspólnie ze Strzelecko-Drezdenecką Powiatową Radą LIR i  sfinansowany ze źródeł zewnętrznych. Podobnie zorganizowano Senioralia”. Połączone siły lokalnego Stowarzyszenia i GBP pozwoliły włączyć je w obchody Ogólnopolskiego Dnia Seniora. W programie znalazły się  m.in. wykłady o terapii śmiechem, o gerontopedagogice oraz turniej „seniorzy do boju” z wiedzy o literaturze. We wrześniu 2017 r. S. Markiewicz przygotowała zupełnie nową ofertę dla kobiet. Forum Kobiet Aktywnych z panelem dyskusyjnym zatytułowanym: „Rozwój osobisty, aktywność i przedsiębiorczość”, zrealizowane zostało z wespół z Gminą Zwierzyń.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

S. Markiewicz dba, aby podlegli jej pracownicy  brali udział w fachowych szkoleniach i konferencjach. Sama też  w nich uczestniczy, także aktywnie, prezentując dokonania GBP w Zwierzynie i własne doświadczenia zawodowe.  W l. 2013 -2017 była autorką 6 takich  wystąpień.Od 2009 r. jest członkiem SBP i aktywnie w nim działa. Od 2012 r. pełni funkcję sekretarza w Zarządzie Koła SBP przy BPMiG w Strzelcach Krajeńskich, jest  też członkiem Zarządu Okr. Lubuskiego SBP i członkiem Zarządu Oddz. SBP w Gorzowie Wlkp.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

Od 12 lat  jest dyrektorem GBP w Zwierzynie. W tym czasie wybudowała dwie biblioteki: w filii Górki Noteckie oraz w Zwierzynie. Wdrożyła w tych bibliotekach pełną  automatyzację procesów bibliotecznych w systemie Mak+. W 2014 r., z całym zespołem GBP, była współorganizatorem IX. Forum Młodych Bibliotekarzy w Gorzowie Wlkp. i wygłosiła tam referat: „Spotkania z książką – rzecz o współpracy ze szkołą i gimnazjalistami”. To wszystko sprawiło, że w świadomości lokalnej ranga  bibliotek znacząco wzrosła, a S. Markiewicz zyskała   uznanie władz gminy. W 2014 r. otrzymała odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Cechy osobowościowe

S. Markiewicz jest całkowicie oddana swojej pracy. To osoba kreatywna, o czym świadczy liczba różnorodnych działań podejmowanych  na rzecz lokalnej społeczności. Nie boi się nowych wyzwań ani podejmowania trudnych tematów. Jest dobrym menagerem, umie zmotywować innych do działania, łatwo nawiązuje kontakty interpersonalne Chętnie  też nawiązuje współpracę i dba aby przynosiła pozytywne efekty. Ciągle doskonali swoje umiejętności i kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach zawodowych. Jest ceniona  i lubiana przez środowisko gorzowskich bibliotekarzy Dzięki konsekwencji podejmowanych przez nią  działań, biblioteki Gminy Zwierzyn zmieniły swoje oblicze, stając się nowoczesnymi i prężnie działającymi instytucjami kulturalno-edukacyjnymi.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP