Polecamy
50,00 PLN

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje... więcej >

Bożena Mazur

Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Bytowie

wykształcenie: wyższe bibliotekarskie
40 lat pracy w bibliotece

 

Pomorski Bibliotekarz Roku 2017

Działania na rzecz biblioteki

B. Mazur dba o nieustanny rozwój placówki, którą kieruje. Z jej inicjatywy, w 2017 r. ,BM w Bytowie wzięła udział w ogólnopolskim programie/konkursie „Pracownie Orange” i odniosła zwycięstwo. Zgłoszony projekt otrzymał w plebiscycie internautów aż 20 353 głosy, zajął pierwsze miejsce w województwie pomorskim i pierwsze miejsce w Polsce. W drodze do sukcesu bytowską Bibliotekę wspierały wszystkie miejscowe szkoły, urzędy, instytucje, lokalny biznes oraz media, a nawet. znane w Polsce osoby, m.in. pisarka Barbara Kosmowska oraz aktor Rafał Mohr. W efekcie Fundacja Orange przekazała meble i nowoczesny sprzęt o łącznej wartości 30 000 zł, dzięki czemu wyremontowano i nowocześnie urządzono czytelnię Oddziału dla Dzieci tworząc w Bibliotece  przestrzeń do spotkań, relaksu, nauki i zabawy.
Za swoje dokonania B. Mazur  otrzymała w 2017 r. odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”  oraz  złotą odznakę „Zasłużony Działacz Związkowy Kultury i Sztuki”. 

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

W 2017 r. B. Mazur koordynowała różnorodne działania animacyjno-kulturalne adresowane do wszystkich użytkowników biblioteki. Wiele z nich to jej autorskie pomysły. Tradycją stały się spotkania promujące lokalnych autorów i poetów takie jak wieczory poetyckie, czy spotkania promujące książki związane z regionem i jego historią, które w 2017 r.  miały szczególną oprawę. Na uwagę zasługują także działania na rzecz seniorów, stale rosnącej grupy mieszkańców gminy. Dla nich B. Mazur zorganizowała cykliczne kursy nauki obsługi komputera i Internetu dla początkujących, oraz warsztaty kompetencji cyfrowych II stopnia, które odbywały się co tydzień (łącznie 61 spotkań w 2017 r.) Działał też punkt konsultacji indywidualnych „Cyfrowy Senior” (ramach oferty „Bibliotecznego Centrum @ktywizacji Cyfrowej”). Z inicjatywy B. Mazur, bytowska Biblioteka, jako jedyna placówka w powiecie, włączyla się do ogólnopolskiej akcji „Dzień Bezpiecznego Internetu”, w ramach której odbyły się m.in. warsztaty dla gimnazjalistów na temat mowy nienawiści i hejtu. 

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

Realizując model biblioteki otwartej, oferującej nowe technologie i będącej miejscem podnoszenia kompetencji bibliotekarzy, B. Mazur nawiązała w 2017 r. współpracę z Mobilnym Doradcą ICT Sektora 3.0. czyli  ekspertem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.  Dzięki temu, powstało „Biblioteczne Centrum @ktywizacji Cyfrowej”, w ramach którego zorganizowano dla bibliotekarzy szkolenia warsztatowe z technologii informacyjno-komunikacyjnych i sposobów ich wykorzystania w bibliotece. Utworzono tez stały punkt doradztwa wspomagający bibliotekarzy w diagnozowaniu problemów i potrzeb biblioteki oraz tworzeniu strategii wykorzystywania technologii. Szkolenia odbywają się cyklicznie, średnio co dwa miesiące, ponadto wszyscy bibliotekarze mogli liczyć na stałe wsparcie ze strony Mobilnego Doradcy w ramach indywidualnych konsultacji telefonicznych, bądź mailowych.   To innowacyjne działanie B. Mazur, skierowane było do bibliotekarzy   powiatu bytowskiego pracujących zarówno w bibliotekach publicznych, jak i szkolnych.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

Od 20  lat B. Mazur kieruje BM w Bytowie i systematycznie rozszerza jej ofertę tak, aby objęła  wszystkich użytkowników. W 2016 r., chcąc ułatwić dostęp do zbiorów osobom niepełnosprawnym przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. H. Ruszczyca, dzięki czemu Biblioteka pozyskała takie urządzenia. Na stałe w kanon świadczonych usług wpisała też akcje:  „książka na telefon” (dostarczanie książek starszym czy schorowanym osobom) oraz ”Duże Litery”,  oferta  książek drukowanych dużą i czytelną czcionką. 

Cechy osobowościowe

B. Mazur wyznaje zasadę, że biblioteka powinna być głównym miejscem spotkań lokalnej społeczności. Cechuje ją otwartość na współpracę i partnerstwo, o czym świadczy liczba podmiotów lokalnych, z którymi współpracuje. Znana z dobrej współpracy z władzami samorządowymi. Jest osobą ambitną, konsekwentną, stanowczą i innowacyjną. Nie boi się nowych wyzwań, potrafi sprostać trudnym zadaniom. Realizuje przedsięwzięcia, których społeczność lokalna oczekuje i które aktywnie współtworzy. Wymaga sporo od siebie i mądrze – od innych. Te cechy pozwalają jej na realizację celów, które zawsze jasno nakreśla i do których konsekwentnie dąży. Myśli niestandardowo, działa nieszablonowo, zawsze krok do przodu, podpatrując dobre praktyki, które potem wdraża w BM w Bytowie. 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP