Polecamy
35,00 PLN

„Praca pt. Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej: od analizy dokumentu do opisu... więcej >

Iwona Multan

Kustosz, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni

wykształcenie: wyższe humanistyczne
10 lat pracy w bibliotece

  

Małopolski Bibliotekarz Roku 2017

Działania na rzecz biblioteki

I. Multan swoje doświadczenie zawodowe zdobywała  w PiMBP w Bochni pracując kolejno : w Czytelni dla dorosłych, Wypożyczalni dla dorosłych, w Dziale Opracowania Zbiorów, a od 2016 r. w Dziale dla Dzieci i Młodzieży. Jest autorką licznych tekstów promujących działalność edukacyjną i kulturalną w/w biblioteki, które publikowane są na stronie internetowej biblioteki i na jej  funpage’u oraz w lokalnych portalach informacyjnych. Do  działań promocyjnych należy też oprowadzanie przez nią  grup  użytkowników zwiedzających bibliotekę.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Kandydatka współpracuje z wychowawcami i wychowankami przedszkoli i szkół podstawowych. Kieruje do nich bogatą ofertę kulturalną i edukacyjną, w postaci tematycznych lekcji i warsztatów bibliotecznych. W 2017 r. przeprowadziła 10 lekcji bibliotecznych, w tym kilka specjalnych dla dzieci z Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Sensori. Od 2017 r. prowadzi Klubik Skrzata – cotygodniowe zajęcia muzyczno-literackie dla dzieci do 3 lat. Rozwijają one umiejętności społeczne dzieci i przygotowują je do edukacji przedszkolnej. Prowadzone przez I. Multan zabawy z książką rozwijają wyobraźnię i wzbogacają słownictwo maluchów. Odbyły się 52 takie spotkania, w których uczestniczyło łącznie ok.1200 osób.
Napisała scenariusz i przeprowadziła Piracką Noc w Bibliotece „Ahoj Przygodo - czytaj albo zgiń” (27/28 stycznia 2017). Program imprezy obejmował m.in. pasowanie na pirata, poszukiwanie skarbu ukrytego w zakamarkach biblioteki, zabawy literackie oraz naukę pirackiego tańca.  Opracowała Literacką Grę Terenową „Książka na start” i  koordynowała jej realizację (25 czerwiec 2017). Zasiadała w jury konkursów pt. „Książka na medal” (24 luty 2017) i „Booktalking” (13 grudzień 2017), organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Bochni. W czerwcu 2017 r. współrealizowała projekt „Co za tydzień … ale historia!!!” dofinansowany ze środków MKiDN. Projekt był skierowany do dzieci i młodzieży i obejmował liczne działania, które uczyły wyszukiwania informacji na temat historii regionu. W jego ramach zrealizowano spotkania autorskie z Mariuszem Wolnym, Grażyną Bąkiewicz i Ewą Stadtmüller, edukacyjną przechadzkę po mieście „Bocheńskie ślady króla chłopków”, spektakle teatralne dla dzieci „O Lechu, Czechu i Rusie” oraz Piknik Rodzinny. Duże zainteresowanie młodych odbiorców wzbudziły wydarzenia zorganizowane w przestrzeni miejskiej m.in. akcja „Czytanie w Altanie”,  „Pociąg do czytania” czy  popularyzacja legend przy nadszybiu Campi Kopalni Soli. W projekcie realizowanym w dn. 19 - 25 czerwca 2017 r. udział wzięło ok. 1000 osób. 

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

I. Multan chętnie służy pomocą stażystom, zdobywającym doświadczenie w bibliotece. W 2017 r. wcieliła się też w rolę trenera i podczas szkolenia dla bibliotekarzy powiatu bocheńskiego poprowadziła panel pt. „Gry terenowe a promocja czytelnictwa”. W przystępny i praktyczny sposób, poparty własnym doświadczeniem, zaprezentowała jak zorganizować i przeprowadzić grę terenową oraz jakie narzędzia są do tego niezbędne. Sama często uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez WBP w Krakowie.

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

W styczniu 2016 r. zainicjowała zajęcia „Planszownia czyli rzuć kostką”. W czerwcu 2016 r. brała udział w projekcie „Czytam sobie w bibliotece”, organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Cechy osobowościowe

I. Multan  jest osobą pogodną, miłą i dyskretną. Cechuje ją wysoki profesjonalizm, i kreatywność w pracy zawodowej. Bardzo dobrze i sumiennie realizuje wyznaczone zadania. Otwarta na nowe technologie, które chętnie wprowadza do biblioteki. Jest świetnym organizatorem imprez dla dzieci i młodzieży. Dba o pozytywne postrzeganie biblioteki w środowisku lokalnym.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP