Polecamy
26,00 PLN 32,00 PLN

  Żyjemy w bardzo „ciekawych czasach”, w dobie dynamicznej transformacji komunikacji... więcej >

Maria Piaskowska

Kierownik Biblioteki Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

wykształcenie wyższe: ekonomiczne;
podpyl.: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa.
29 lat pracy w bibliotece

  

Wielkopolski Bibliotekarz Roku 2017

Działania na rzecz biblioteki

W 2017 r., po gruntownym remoncie budynku Biblioteki w 2016 r., M. Piaskowska zajęła się funkcjonalnym zagospodarowaniem jej pomieszczeń tak, aby była miejscem przyjaznym dla użytkowników. Wiązało się to m.in. z koniecznością  przeniesienia ok. 50 tys. vol. bez zamykania Biblioteki. Dobra organizacja pracy i bezpośredni nadzór M. Piaskowskiej  sprawiły, ze akcja  przebiegła sprawnie. Zbiory zostały też odpowiednio ustawione i opisane.
Jako osoba odpowiedzialna za politykę gromadzenia zbiorów M. Piaskowska bierze pod uwagę wymogi procesu dydaktycznego w CSWL oraz potrzeby zgłaszane przez czytelników i obok nowych, fachowych książek z zakresu wojskowości kupuje też książki beletrystyczne i popularno naukowe. W ciągu 2017 r., do Biblioteki wpłynęło  ponad 6 tys. vol.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Biblioteka CSWL nie jest otwarta dla wszystkich, a zasadniczy trzon czytelników (słuchacze CSWL szkoleni w różnych cyklach czasowych) podlega dużej rotacji (w 2017 r.  przy 14 tys. odwiedzających Bibliotekę, takich czytelników było 62%). Aby dopasować ofertę czytelniczą do tej specyfiki M. Piaskowska opracowuje i rozpowszechnia własne wydawnictwa informacyjne („Sygnały”, „Informator o nabytkach”, zestawienia tematyczne); prowadzi spotkania z nowymi słuchaczami CSWL; systematycznie organizuje wystawy tematyczne, prezentacje nowości i zachęca użytkowników do współtworzenia wizerunku Biblioteki (służył temu m.in. konkurs na logo placówki). Poza „statutową” działalnością Biblioteka aktywnie uczestniczy  także w redakcji i edycji podręczników oraz skryptów dla słuchaczy CSWL.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

W 2017 r., z okazji jubileuszu 100-lecia SBP, M. Piaskowska zainicjowała zorganizowanie – wspólnie z Biblioteką Politechniki Poznańskiej - występu Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Wydarzenie to zgromadziło na widowni kilkaset osób i zostało  odnotowane w lokalnych mediach.
Corocznie – w ramach Tygodnia Bibliotek – „Biblioteka na Golęcinie” otwiera swoje bramy i zaprasza poznańskich bibliotekarzy na organizowane wydarzenia o charakterze zawodowym (np. wykład: „Prawna ochrona dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowej”),  literackim (np. spotkanie ze współautorem książki „Trzynaście moich lat w JW GROM”), czy sportowym (specjalnie dobrane ćwiczenia w ramach systemu szkolno-treningowego „Śnieżnik”).  M. Piaskowska dba też, aby podlegli jej pracownicy brali udział w szkoleniach   i konferencjach organizowanych przez instytucje wojskowe i cywilne oraz SBP
Jako członek SBP,  M. Piaskowska od 2009 r. pełni funkcję przewodniczącej Koła SBP przy Bibliotece CSWL, a w 2017 r. została wybrana jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Okręgu Wielkopolskiego SBP. 

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

W 2009 r. M. Piaskowska została uhonorowana Medalem SBP „W Dowód Uznania”. W  2015 r., w uznaniu zasług w tworzeniu wizerunku współczesnej biblioteki wojskowej, objęła stanowisko kierownika Biblioteki CSWL. W 2016 r., podczas gruntownego remontu budynku Biblioteki zorganizowała prace tak, aby pomimo konieczności dwukrotnego przenoszenia księgozbioru (ok. 90 tys. vol.) Biblioteka nieprzerwanie obsługiwała czytelników.

Cechy osobowościowe

M.Piaskowska jest doświadczonym bibliotekarzem. Skutecznie łączy w pracy profesjonalizm, ambicje zawodowe i zdolności organizatorskie. Jest stanowcza i konsekwentna w działaniu. Cieszy się dużym autorytetem wśród przełożonych, podwładnych i czytelników. Kierowana przez nią Biblioteka jest pozytywnie postrzegana i doceniana – nie tylko w środowisku wojskowym, ale i cywilnym. Z pewnością nie można zarzucić „hermetyczności”, bowiem dzięki inicjatywom M. Piaskowskiej współpracuje owocnie z innymi bibliotekami i jest ciągle gotowa na rozwijanie tych kontaktów.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP