Polecamy
14,50 PLN

Koronawirus opanował cały świat. Również Polska się z nim zmaga. Czy koronawirus może być... więcej >

Wiesława Janina Sobiech

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle im. Wojciecha Woźniaka 

wykształcenie: wyższe
29  lat pracy w bibliotece

 

Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2017

Działania na rzecz biblioteki

Dzięki inicjatywie i wieloletnim staraniom Wiesławy Sobiech we wrześniu 2017 r. zakończono budowę biblioteki gminnej, sfinansowaną w całości (co warto podkreślić) ze środków budżetowych  gminy. Dziś GBP w Kadzidle posiada własny budynek na miarę XXI wieku, w rewelacyjnej, bo centralnej lokalizacji. Nowoczesna aranżacja i wyposażenie biblioteki (wypożyczalnia z otwartą przestrzenią, regały z podświetlanymi półkami) przyciąga potencjalnych czytelników. W 2017 r. zakończono też automatyzację udostępniania zbiorów w Systemie Bibliotecznym Mateusz, która prócz biblioteki głównej objęła także trzy  filie biblioteczne. Ponadto skomputeryzowano inne czynności biblioteczne, jak: akcesja, statystyka, selekcja, ewidencja, skontrum (Filia w Chudku). Nowoczesna biblioteka to największy z sukcesów Kandydatki. Nic dziwnego, ze dba o promocję jej działań. W tym zakresie współpracuje z lokalnymi mediami oraz UG Kadzidło pilnując, aby systematycznie publikowano informacje o wydarzeniach odbywających się w bibliotece zarówno w formie zapowiedzi, jak i relacji z ich przebiegu. Bieżące informacje o działaniach GBP są  też  rozsyłane w postaci powiadomień SMS. W 2017., za wybitne zasługi oraz całokształt działalności W. Sobiech  została odznaczona Medalem Pamiątkowym Pro Masovia.

Działania na rzecz użytkowników biblioteki i środowiska lokalnego

Dbając o czytelników Kandydatka stworzyła w bibliotece prężny ośrodek życia literacko-kulturalnego. W 2017 r., mimo trwającej budowy, utrzymała tę działalność na wysokim poziomie. Kontynuowała organizowanie spotkań autorskich, podczas których goszczono wiele autorytetów  krajowych ( m.in.: ks. Adama Bonieckiego, Agatę Tuszyńską, Wojciecha Jagielskiego, prof. Stanisława Nicieję, prof. Andrzeja Mencfela), czy lokalnych (Jerzego Kijowskiego, Ryszarda Lemańskiego, Joannę Banach, muzyka Adama Wołosza). Łącznie odbyło się 38 spotkań,  w których  uczestniczyło 1613 osób, w tym mieszkańcy ościennych miejscowości.   Z  zajęć  edukacyjnych skorzystało 1590 osób, a w lekcjach bibliotecznych wzięło udział 1163 uczestników. Kontynuowano usługę „książka na telefon” adresowaną do seniorów i pomysłową „Biblioteczkę pod brzozami” (bookcrossing). W ubiegłorocznej ofercie znalazł się kurs komputerowy dla osób w wieku 50+ w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe dla Mazowsza”. Na uwagę zasługuje wkład GBP w ochronę regionalnego dziedzictwa kulturowego dzięki organizacji Konkursów „Kurpie Zielone w literaturze”: recytatorskiego (gmina), poetyckiego (rejon), czy współ organizacja imprez plenerowych: Niedzieli Kadzidlańskiej oraz Wesela Kurpiowskiego. W tym zakresie W. Sobiech współpracowała z samorządem, CKK w Kadzidle, szkołami z terenu gminy, Związkiem Kurpiów oraz MBP w Ostrołęce. Szeroka oferta biblioteki spotyka się z uznaniem lokalnej społeczności.

Działania na rzecz innych bibliotek i środowiska bibliotekarskiego

Dzięki podejmowanym inicjatywom Kandydatka promuje zawód bibliotekarza, kreując nowoczesny jego wizerunek. Integruje też środowisko bibliotekarskie. Uroczyste otwarcie nowej siedziby GBP w Kadzidle w 28.09.2017 r. było doskonałą okazją do wspólnego spotkania bibliotekarzy z terenu powiatu ostrołęckiego. Angażuje się też w działalność SBP (w kadencji 2013-2017 była członkiem Oddziałowej Komisji Rewizyjnej).

Osiągnięcia zawodowe kandydata z wcześniejszych lat

W 2007 r. W. Sobiech została dyrektorem GBP w Kadzidle. Już wtedy jej priorytetem było zaspakajanie potrzeb społeczeństwa informacyjnego. W l. 2010-2015 dzięki udziałowi w projektach: "Europejski Program Rozwoju Regionalnego" (2010) komputery z MSIB (2011), „M@zowszanie” (2015) wyposażyła GBP w nowoczesny sprzęt i meble (25 komputerów, 3 laptopy, 3 urządzenia wielofunkcyjne, 3 drukarki 3D, aparaty fotograficzne, projektory itp.)   .

Biblioteka pod jej kierownictwem otrzymała wiele nagród: II m. w konkursie „Z kartek szelestem 2007” w kategorii „Najaktywniejsza Biblioteka Mazowsza”; Nagrodę im. Kierbedziów w kategorii „Pielęgnowanie tożsamości regionalnej” (2009); nagrodę prezesa Związku Kurpiów „Kurpik 2010” ( za ochronę dziedzictwa kulturowego); medal pamiątkowy „Pro Masovia” (2013). Kandydatka też była wielokrotnie wyróżniona: Honorową Odznaką SBP (2009), Medalem SBP „W dowód uznania” (2011), Odznaką Honorową "Zasłużony dla kultury Polskiej" (2014).

Cechy osobowościowe

Funkcję dyrektora pełni z wielką odpowiedzialnością i zaangażowaniem. Przy znikomych zasobach kadrowych, dzięki umiejętnościom interpersonalnym oraz współpracy zespołowej udaje się jej dokonać rzeczy pozornie niemożliwych. Nietuzinkowa kreatywność i otwartość na innowacje znajdują odzwierciedlenie w działalności bibliotek gminy Kadzidło. Duża determinacja oraz umiejętność współpracy z władzami samorządowymi zaowocowały sukcesem: nowoczesną biblioteką sfinansowaną w całości ze środków budżetowych gminy.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP